Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251319
Sted- og lokalitetsnummer
150103-85
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitstensbro. Broen består af kløvede granitsten. Den er placeret i øst-vestlig retning, og dens bredde i nord er ca. 8 m, mens den i sydsiden måler ca. 5,30 m. Gen- nemløbet er ca. 1,5 m bredt. Et tyndt jordlag dækker delsvis granitoverlig- gerne, der iøvrigt er synlige. Bæklejet under broen er delvis tørt. Broen er beliggende i den nedlagte gamle kirkevej mellem Harlev og Tåstrup. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, flyttes, omsættes eller beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVej/bro (Granitstenbro). Beskrivelse som fredningskort. Omgivelser: Andet: Området N og NV for broen er egentlig græs, men nu ligger der store bunker og jord spredt i teresser samt en enkel bunke rødder og kvas. Bevoksning: 1980: Mos
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links