Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310265
Sted- og lokalitetsnummer
190711-118
Anlæg
Bro, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3102:65 Bro- og vejanlæg. Et 63 x 7 m stort areal med rækker af nedrammede egepæle fra vikingetid. Pælene er ikke synlige på jordoverfladen.

Undersøgelseshistorie

1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidCa: 20 Al. N. for Aaen lige overfor det Sted, hvor en fra Syd kommende Højrække ender, er ved Gravning til 1 Al's Dybde under Aadalens Overflade fundet talrige, dybt nedrammede Egepæle, (nogle af disse, som endnu forefandtes var 1.50 M lange og 0.25 M. i Omkreds, raat tilhuggede, kantede, Pælenes opadvendende Ende var tilhugget som hosstaande Tegning viser: [Tegning i sognelægget]. Der skal have været langt sværere og meget længere Eksemplarer end de omtalte). Omkring Pælenes findes Sand indeholdende talrige Hugspaaner, og ved Gravning har det vist sig, at der under et 6-7 Alen bredt Stykke Eng fra Bankens Fod med til det Sted, hvor Pælene er fundet, ikke findes Tørvebund som ellers i Aadalen, men Sand. Lige overfor, paa den søndre Aabred, er fundet Sandbund i lignende Udstrækning, her er ikke fundet Pæle, men det menes, at man ikke har gravet saa nær ved Aaen, som disse findes. Paa Stedet er intet at se: ingen Forhøjning, hvor Vejen skulde have gaaet over Dalen, ingen Vejspor i Bankens Fod til S. eller N. Side.
1998
Planlagt rør-
1998
Planlagt rør-
1998
Museal prøvegravning - Museet for Varde By og Omegn
1999
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links