Bulladen
Bulladen
Af .

Bulladen ligger på Gammel Præstegårdsvej 11 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bulladen antages at være opført i 1600-tallet, måske omkring 1660. I 1928 ydede Bygningssynet støtte til istandsættelsesarbejder. På det tidspunkt konstateredes det, at det ikke havde været muligt at finde tilstrækkelig lange planker til gavlfagene, derfor var fagbredden reduceret og antallet af fag forøget i gavlene på bygmesterens initiativ. Igen 1950-51 og 1967 ydedes støtte til istandsættelsesarbejder. Ifølge Clemmensens undersøgelse af bulhuse har der ligget flere bulhusanlæg ved Grønninghoved og Knud, men de er i dag forsvundet.

Beskrivelse

Bulladen er en del af Tyrstrup præstegård ved Smedholm skov umiddelbart vest for Christiansfeld. Skoven ejes og drives af Brødremenigheden. Historisk har der været flere skove langs Jyllands østkyst mellem Kolding og Haderslev.

Bygningen er 21 stolpefag samt et portfag lang og dækkes af stråtækt heltag. Stolperne er usædvanlig høje (260 cm). Stolperne står på en fodrem, som hviler på syldsten. Vandrette planker eller bulfjæle af egetræ (50-70 cm brede) udfylder rummet mellem stolperne. Foruden porten ses tre luger og to døre i østvæggen mod gårdspladsen. Den sydligste har udskåret overligger, dvs. underkanten er svejfet med en kølbue, som kendes fra købstædernes sengotiske bindingsværk fra 1500-tallet. Den todelte revledør har smedejernsbeslag. I taget ses tre tagskægskviste med bundhængslede luger, der antagelig har fungeret som høgab. Den sydvendte gavl er fem fag dyb og har små, udkragende stikbjælker og gavltrekanten har listeinddækket bræddebeklædning. Den nordlige gavl er bræddebeklædt. I det indre understøttes hver andet spærfagsbjælker af en eller flere stolper, som står på en tværgående fodrem. Desuden stabiliseres konstruktionen af skråstivere. Hvert andet spærfag stabiliseres af kopbånd. På indersiden af østsidens planker kan man ifølge Clemmensen læse forskellige årstal og navne f.eks. L. Clausen 1700, A.N. 1714 og IDI 1744. De blev ikke iagttaget pga. belysningsforholdene.

Miljømæssig værdi

Bulladen indgår i et firfløjet præstegårdsanlæg, der ligger ved et ældre vejforløb. Herfra er der udsigt til Smedholm skov. Bygningen understreger derfor sammenhængen mellem landskabet og bebyggelsen og skovenes betydning i landsdelen. Der findes desuden et fredet fortidsminde i præstegårdshaven.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen har enestående kulturhistorisk værdi, fordi den er én af de meget få eksisterende bygninger i Danmark, der er konstrueret på denne måde. Den såkaldte bulkonstruktion antages at have været udbredt i middelalderen, muligvis tidligere, og minder om stavkonstruktioner, hvor plankerne står lodret, som det kendes fra de norske stavkirker og klokkestablerne i Sønderjylland og Bornholm. Desuden har bygningen uanset konstruktionen enestående værdi, som en af de ældste lader, der er bevaret i Danmark.

Arkitektonisk værdi

Bygningen er et eksempel på lokal byggeskik, og den arkitektoniske værdi knytter sig derfor i det ydre til den taktfaste og kraftige stolpeopdeling og til bulfjæle, ubrudte væg- og tagflader, samt ikke mindst detaljer, som f.eks. knægtene, der bærer sydgavlens øverste etage, smedejernsbeslag mv.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links