Lindegade 24, Christiansfeld ligger på Lindegade 024 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Christiansfeld blev grundlagt, på Christian den VIIs og herunder Struensees anbefaling i 1772, af det mähriske Herrnhutersamfund, for at styrke de danske standarder for kvalitet og arbejdsomhed. Hele byen blev planlagt inden den første sten blev lagt. Byen er i vid udstrækning kønsopdelt med de kvindelige institutioner (Søsterhus, Enkehus og Pigeskole) samlet i Nørregade og de mandlige (Brødrehus og Drengeskole) i Lindegade, dog med huse for familier i begge gader. Denne bygning er opført i 1777 som et familiehus til fire familier med Werner fra Eckernförde som muremester. På et stik fra 1780 fremtræder huset med to på facaden symmetrisk anbragte indgange, sandsynligvis med enkeltløbede fritrapper. I starten af det 21. århundrede har bygningen gennemgået en større restaurering, hvor blandt andet gulvene er skiftet.

Beskrivelse

Lindegade 24 ligger i en velbevaret gade i Christiansfeld mellem huse, der er udført i samme materialer og stil. I gården findes to sidehuse vinkelret midt på bagsiden, disse er ikke en del af fredningen. Forhuset er grundmuret i to etager over en kælder. Murene fremstår i blank mur, der ved soklen er udført i røde sten, mens resten af murene og gesimsen er i gule sten. Vestgavlens øverste etage og den vestlige del af gårdsiden har en lodret bræddebeklædning. Husets tag er afvalmet og belagt med røde vingetegl. I tagfladen findes både mod gaden og mod gården to små, spidse kviste, med heltage og et torammet vindue, samt i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Hele vejen rundt ses et muret, letfremspringende bånd mellem etagerne. Mod gaden er det midterste fag i begge etager blændet, men opmalet så det illudere vinduesfag. Faget vest for dette udgøres af en tofløjet, blå og hvidmalet fyldingsdør med overvindue samt en muret fritrappe med løb til begge sider og et dokoreret smedejernsgelænder. Forhusets vinduer, der sidder i de øvrige fag, i lige rækker over hinanden, udgøres alle af et hvidmalet, ældre korspostvindue med en kraftig muret sålbænk. Enkelte vinduer i gavlene er etrammede.

Indvendigt er huset inddelt af et gennemgående trapperum med ølandsfliser og en ældre trappe. På hver etage findes lejligheder til begge sider mens loftetagen står uudnyttet med flere bevarede bindingsværksskillevægge. Gulvene er overalt ændret til nyere brede bræddegulve, alle vægge og lofter er pudsede, hvor af enkelte vægge har mørke brystningspaneler. Der er bevaret mange ældre fyldingsdøre, hertil flere nye, der er udført i kopi, med ældre beslag, greb og låse. Fra begge etager er adgang til det første sidehus mod haven, der er indrettet med opbevaringsrum.

Miljømæssig værdi

Lindegade 24 indgår som en integreret del af Christiansfelds gamle bydel, der følger den regulerede byplan med de to parallelle gader, Lindegade og Nørregade, der er forbundet af stræder, en central Kirkeplads og den lidt afsidesliggende kirkegård Gudsageren. Alle bygninger i Christiansfeld er individuelle, hvilket blandt andet markeres ved en afstand mellem hver bygning, men hvis sammenhæng er sikret gennem en ensartet, enkel byggestil og en omhyggelig overvejelse af hver bygnings rolle i bebyggelsen, der danner en udtalt helhed. Endvidere knytter der sig miljømæssig værdi til, hvordan ejendommen indgår i det for Christiansfeld væsentlige sammenspil mellem arkitektur og grønne indslag. Bygningen er orienteret mod gaden, mens der på bagsiden er en dyb have. Det lange sidehus vidner om det oprindelige miljø med værksteder til de tidligere små fremstillingsvirksomheder. Samtidig vidner haven og havestuen om den tid hvor der til hvert et hus var dyrkede haver og byen var selvforsynende.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til sammenhængen med den særegne bygningskultur i Christiansfeld, der er inspireret af Brødremenighedens andre bebyggelser i Europa, herunder Herrnhut i Sachsen, samt af regionale træk fra Slesvig og Sønderjylland. Hertil kommer, at Christiansfeld aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien, og et af de mest autentiske og bedst bevarede i Europa.

Herunder er det karakteristisk at arkitekturen i Christiansfeld er præget af Brødremenighedens lighedstanke og bevidste anonymitet; det var ikke individer, men fællesskabet som byggede. Dette ses især i bygningens klart afgrænsede volumen med de kvartvalmede tage, spidse tagkviste og den udvendig trappe til hoveddøren samt den karakteristiske gule Flensborgsten, der er fælles træk for bygningerne i Christiansfeld. Hertil kommer de bevarede, oprindelige bygningsdetaljer herunder de mange barokke fyldingsdøre med hjerteformet beslagværk, der kan genfindes i andre af Christiansfelds bygninger, hvilket vidner om en motivmæssig stringens, der stemmer overens med Brødremeninghedens åndelige idealer. Hertil kommer bygningens enkle grundplan, der afspejler den oprindelige opførelse som et familiehus til fire familier.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Lindegade 24 knytter sig til bygningens fritstående volumen, der er symmetrisk og velproportioneret i en afbalanceret stil og udmærker sig ved en høj håndværksmæssig kvalitet. Arkitekturen er ærlig i sit udtryk ved de enkle materialer og få dekorationer, herunder de blanke mure på en sokkel af røde sten og de røde tegltage, der afsluttes med den karakteristiske kvartvalm. Bygningens detaljer er tillige enkle og yderst integreret og findes ligeledes i muringerne, snedker- og smedearbejdet, herunder vinduerne og de murede bånd og gesims. Dette får bygningen til at fremstå rolig, enkel og elegant og afspejler den gode, håndværksmæssige tradition. Dette gør sig tillige gældende i de indvendige detaljer omkring døre, gerichter, greb, hængsler, trappen og dennes gelænder, der er udført med barokke udskæringer med bløde, runde former. Tillige ses enkle detaljer i stueetagens østlige del, hvor indvendige fyldingsskodder ved alle vinduer samt høje, mørke brystningspaneler, fuldender rummet og gør det unikt. Tillige er de ældre teglstensgulve i kælderen, og de nyere ølandsfliser i harlekinmønster i gangen, et klart tegn på denne enkle og kvalitetsbeviste materialeholdning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links