Kirkegårds Allé 6, Christiansfeld ligger på Kirkegårds Allé 006 i Kolding Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lysthuset er opført omkring år 1800. Bygningen blev i 1992 flyttet til sin nuværende placering.

Beskrivelse

Lysthuset ligger langs Kirkegårds Allé, i den østre udkant af Christiansfelds historiske bymidte. Lysthuset er en kvadratisk, hvidmalet trækonstruktion med en horisontal bræddebeklædning. Vinduerne er firerammede, med seks ruder i de nederste rammer og fire i de øverste rammer samt bevarede skodder. Facaden er kendetegnet ved et centralt indgangsparti, der flankeres af to kanellerede, joniske halvsøjler med kapitæler og arkitrav, samt en mindre trekantfronton. Hoveddøren er tofløjet med seksrudede vinduer og empire dørgreb. Over dørbladene findes en mæanderbort og et halvbueformet overvindue med radierende sprosser. Taget er af tagpap og zink.

I det indre har Lysthuset bræddegulve og -vægge med indbyggede skabe samt bræddeloft. Væggene har brystningspaneler og er bemalet med vinløvsranker. Overgangen til loftet markeres af en profileret gesims.

Miljømæssig værdi

Lysthusets miljømæssige værdi knytter sig til bygningen som et fritliggende, romantisk og fredfyldt indslag i haven, omgivet af træer og buske.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen er Christiansfelds bedst bevarede og mest komplette lysthus. Med sin fritliggende placering, lette konstruktion, klassicistiske formsprog og romantiske udsmykning, vidner bygningen direkte om, at byens haver ikke kun var nyttehaver, men også steder til familiær afslapning og fordybelse. Lysthusets kulturhistoriske værdi knytter sig således til bygningen som et fysisk vidnesbyrd om den rige og højt værdsatte, private havekultur, som tidligere dominerede i Christiansfeld. Hertil kommer, at Lysthusets facade, som alle Christiansfelds andre fredede bygninger, er proportioneret ud fra målet for en Hamborg-alen, samt at Lysthuset, ligesom en stor del af Christiansfelds andre fredede bygninger, har barokt udformede lodposter i vinduerne.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i det ydre i det stringente og velproportionerede, klassicistiske formsprog, som ses i bræddebelædningen, der imiterer en refendfugning, samt i facadens portal med joniske søljer. Hertil kommer den lyse farvesætning og lette konstruktion, der bidrager til indtrykket af et afslappende og sommerligt sted. I bygningens indre ligger den arkitektoniske værdi i det gennemlyste rums lyse farvesætning og vinløvsrankeudsmykkede vægge, der understøtter indtrykket af et romantisk rum, beregnet til kontemplation og fordybelse.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links