Christian Mølstedsgade 7 ligger på Christian Mølstedsgade 7 i Dragør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Huset er formentlig fra engang i 1700-tallet, hvor en lokal skibstømrer opførte det til sig selv og hans nygifte kone. Huset har haft indgang fra såvel gårdsiden som gadesiden, men facadens indgang blev fjernet i 1960'erne og i stedet blev et vindue isat. Tagetagen blev udnyttet til beboelse i 1909, hvor tagkvisten ligeledes blev opsat. En skillevæg i stuen er fjernet.

Beskrivelse

Christian Mølstedsgade 7 ligger som en del af husrækken i Dragørs gamle bykerne. Bygningen ligger øst-vestvendt og er sammenbygget med det ligeledes fredet nabohus mod vest. Mod øst forbinder en gul mur bygningen med nabobygningen mod øst. I muren sidder en grønmalet dør. Bag bygningen er en have, hvor der står en mindre grundmuret bygning, som ikke er omfattet af fredningen. Bygningen er fem fag langt og grundmuret i én etage. Bygningen står på en høj, let fremspringende, sorttjæret sokkel og afsluttes af et heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen ses en gulkalket skorstenspibe med sokkel og krave. I den sydvendte tagflade sidder en zinkklædt tagkvist med sadeltag og to tagvinduer, i den nordvendte tagflade, mod gaden sidder ligeledes to tagvinduer. Under taget sidder en zinktagrende og i både den nord- og sydvendte tagflade sidder udluftningskanaler. Facaderne er glatpudset og gulkalket og mod nord afsluttes facaden af en hvid, aftrappet gesims med sav- og tandsnit. Mod syd er gesimsen hvid og aftrappet. I havesiden sidder en ældre, tofløjet og grønmalet fyldingsdør med råglas i den øverste fylding og opsprosset overvindue med farvet og slebet glas. Adgang til døren opnås via et enkelt stentrin. Over døren sidder en nyere baldakin, der hviler på udskårne svanehoveder og halse i træ. Vinduerne er overvejende ældre, torammede, tredelte vinduer og mod nord med fladbuestik, vandnæser og murede sålbænke. Endvidere har vinduerne mod gaden nyere skodder med fyldinger. I tagkvisten sidder et trerammet vindue. Alle vinduer er grønmalede. I det indre har bygningen en traditionelt ældre planløsning med indgang til en forstue, hvor der mod vest er et bad og en nyere trappe, der fører op til den udnyttede tageetage. Fra forstuen er der mod øst adgang til en stue, der igen giver adgang til det nordvendte køkken. Køkken og forstue er forbundet af en spisestue. I forstuen er desuden et indhak, der fører om bag trappen. I stuen ses to murede hulrum placeret parallelt og op mod ildstedet i køkkenet. I det indre er flere ældre bygningsdele bevaret, herunder loftbjælker, brystningspaneler i stuerne, fyldingsdøre, hvoraf to har glasparti i den øverste del med sprosseværk og farvet og slebet glas samt greb og gerichter. Der er også ældre vinduer med anverfere og stormkroge. I køkkenet er et ældre ildsted bevaret.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Christian Mølstedsgade 7 knytter sig til placeringen i Dragørs historiske bykerne, der konsekvent er anlagt med øst-vestgående gader og nord-sydgående stræder, som dikterer bygningernes placering og deres indbyrdes relationer. Generelt er bygningerne placeret i forlængelse af hinanden i de øst-vestgående gaders længderetning, således at gavlene vender ud mod de nord-sydgående stræder. Ejendommene er endvidere kendetegnet ved sydvendte have- eller gårdarealer, der bryder byplanens regularitet og giver en maksimal udnyttelse af bykernes grundareal. Denne disponering er ligeledes gældende for Christian Mølstedsgade 7, der ligger øst-vestvendt og med sydvendt have og nordsiden direkte mod gaden. Hertil kommer bygningens materiale- og farveholdning i det ydre med gulekalkede facader, sorttjæret sokkel og rødt tegltag, der ligeledes er et gennemgående træk i Dragørs historiske bykerne. Hermed udgør Christian Mølstedsgade 7 en integreret del af Dragørs karakteristiske bymiljø. Hertil kommer de bevarede pigstenskanter omkring bygningen, der bidrager til opfattelsen af det traditionelle miljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til Christian Mølstedsgade 7, som en integreret del af fortællingen om Dragørs kulturhistorie, hvor den velplanlagte bystruktur stod som en samlet ramme om søfart og handel. Endvidere knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et typisk Dragørhus. Et gennemgående træk for denne bygningstype er blandt andet den gulkalkede grundmur med den pudsede og profilerede gesims, kvisten mod haven og skorstenspiben i rygningen samt skodderne mod gaden. Endvidere har forskellene i nord- og sydsidens facader kulturhistorisk værdi, med den detaljerede gesims og den taktfaste vinduessætning med skodder mod gaden, der hermed udgør en mere repræsentativ side end gårdsidens mere afdæmpede detaljering. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vinduerne, der ligeledes vidner om bygningens alder og udvikling. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det indre til de bevarede dele af den ældre grundplan. Hertil kommer de ældre bygningsdele- og detaljer, herunder de ældre døre ind til stuerne, vinduerne, brystningspaneler, loftsbrædder og bjælker og markeringen af ildstedet i køkkenet, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Christian Mølstedsgade 7 knytter sig i det ydre til dens fremtoning med gulkalkede facader og stejle heltag giver huset et karakterfuldt udtryk. Sammenholdt med bygningens detaljer, herunder den pudsede gesims med sav- og tandsnit mod gaden, den tofløjede hoveddør og de grønmalede vinduer med skodder fremstår bygningen harmonisk og værdigt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links