Christiansdals Vandkraftværk
.
Christiansdals Vandkraftværk
.
Christiansdals Vandkraftværk
.
Christiansdals Vandkraftværk ligger på Christiansdalsvej 050 i Haderslev Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Efter en brand blev Christiansdal solgt i 1908 til et konsortium fra Haderslev, der valgte at nedrive resterne af fabriksanlægget. For fortsat at udnytte vandresourcerne – og den eksisterende dæmning – besluttede konsortiet at anlægge et lille vandkraftværk. Vandkraftværket blev sat i drift i 1911 og leverede strøm til Haderslev, hvor det dækkede omkring halvdelen af byens strømforbrug det første år. Beslutningen om at udvide værket blev taget under indtryk af forsyningsvanskelighederne under 1. verdenskrig. Anlægget og de tilhørende arealer blev i 1965 overtaget af Haderslev Statsskovdistrikt, da der var planer om helt at lukket værket. 1974-76 gennemførte Haderslev og Omegns Elforsyning (HOEF), Søndersyllands Højspændingsværk (SH), Sønderjyllands Amt, Haderslev og Vojens kommuner, samt Statsskovdistriktet en omfattende restaurering af anlægget. Herefter blev el-produktionen genoptaget. Værket drives som en selvfinansierende virksomhed i et samarbejde mellem HOEF, SH og Statsskovdistriktet og skal primært tjene som et levende industrimuseum og undervisningssted.

Beskrivelse

Christiansdal ligger i Haderslev Tunneldal 1 km øst for Tørning Mølle, hvor der har været møllested siden middelalderen. Den nuværende Tørning Mølle (1907) blev fredet i 1980. Bebyggelsen ved Christiansdal går tilbage til 1770'erne, hvorefter der har været skiftende industriel produktion frem til 1907, da en brand ødelagte størstedelen af det daværende fabriksanlæg. Dæmningen, der opstemmer Elværksdammen, blev anlagt i forbindelse med etableringen af blikfabrikken Godthaab i 1772. For at øge vandtilførslen til Christiansdal anlagdes en ca. 1,2 km lang kanal, Højkanal, mellem Tørning Mølle og Christiansdal i 1862. Kanalen blev i forbindelse med anlægget af motorvejsbroen tværs over Christiansdal rørlagt på et kort stykke. Kraftværket får vand dels fra dammen gennem en overdækket kanal dels fra høj-kanalen gennem et nedgravet trykrør. Fra kraftværket ledes vandet ud i en kanal, der fører Tørning Å videre. Kraftværket (ca. 15 x 11 m) er af beskeden størrelse. Den ældste del fra 1911 (ca. 14 x 7 m) er placeret parallelt med kanalen. Turbinekammeret, der er af beton, er anbragt i kanalen. Tilbygningen fra 1920 (ca. 9 x 5 m) ligger i forlængelse af turbinekammeret over kanalen. Begge dele af kraftværket er en etage høj, opført i gul blankmur og dækkes henholdsvis af et lavt sadeltag og et halvtag, der begge er med eternitplader. De småsprossede trævinduer er hvidmalede med røde karme. Tilbygningen har en svagt svunget gavlafslutning mod øst. I øvrigt fremstår de to bygninger helt enkle uden dekorationer. Det enkle udtryk er antagelig et bevidst valg. Forenklingen nærmer sig det – nyklassicistiske – stiludtryk, som dele af kredsen omkring Deutscher Werkbund opdyrkede i samme periode. I det indre udgør bygningerne et sammenhængende rum, hvorfra der er adskilt et lille apparatrum mod øst, en forstue og et lille værkstedsrum mod vest. Væggene er hvidmalede og gulvet dækket af gule klinker. 50 m. sydvest for værket ligger en funktionærbolig, der antagelig er opført i 1911. Den en etage høje bygning står i gul blankmur og dækkes af et kvartvalmet tag med røde tegl. Vinduerne er hvidmalede og oprindelige. Et par trin fører til hoveddøren, der omgives af en mønstermuret ramme og en lille trekantsgavl. Mod syd er huset sammenbygget med et ældre muret udhus, der mod vest er forbundet med et nyere skur af træ. Der er indsat en ny elementdør i udhuset. I det indre er de to stuer slået sammen og der er forsænkede lofter. Køkken og bad er fornyet. Dørkarme, døre og beslag er oprindelige.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links

Fredede og bevaringsværdige bygninger – Slots- og Kulturstyrelsen