Classens Have ligger på Arendalsgade 6/ Classensgade 60 i Københavns Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Beskrivelse

Haveanlægget, der strækker sig over 10.386 kvm, blev anlagt i forbindelse med etagehusbyggeriet "Ved Classens Have" i 1925 af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen, der tillige tegnede haveanlæggene ved bl.a. Glyptoteket og Statens Museum for Kunst. Desværre kendes Fabricius Hansens oprindelige plan for haveanlægget ikke, men dets hovedtræk og karakter fremgår af grundplaner af etagehuskomplekset fra tidspunktet omkring dettes opførelse. Haveanlægget er på tre sider indrammet og omsluttet af bebyggelsens høje fløje, mens det mod Arendalsgade mod syd er åbent og kun indesluttes af et grønmalet stakit. Adgang til anlægget sker gennem trådnetslåger mod Arendalsgade og gennem en centralt placeret, rundbuet port i etagebyggeriets fløj mod Classensgade. Porten – der er placeret i midterfløjens midterfag – angiver hele anlæggets tværakse, omkring hvilken haven i sin grundstruktur er symmetrisk opbygget. Den klart rumligt definerede, rektangulære, lille park er imidlertid i sin beplantning udformet som et "landskabeligt" anlæg med åbne, grønne plæner, der prydes af store, solitære, hovedsageligt løvfældende træer som ahorn, ask, birk, elm, gingko, hestekastanje, pil og tjørn, hvoraf flere er udpeget som bevaringsværdige i kommunens plan over arealet. Af ældre fotografier fremgår det, at samtlige træer – deres højde til trods – er plantet ved havens anlæggelse og altså ikke er ældre end 1925. Et større berberiskrat i anlæggets midte skjuler fire dækningsgrave/bunkers, som kommunen i forbindelse med fredningssagen har forbeholdt sig ret til at fjerne ved lejlighed. Parkens eneste blomsterbed er ligesom ved anlæggelsen et langstrakt staudebed i hele havens længde langs den fredede, to meter høje mur, der mod nord adskiller det offentlige anlæg fra den bagvedliggende køkkengård til beboelsen "Ved Classens Have". Haveanlægget har en enkelt, symmetrisk anlagt, elipseformet sti – delvist asfalteret, delvist gruset – som fører anlægget rundt med to korte "afstikkere" hen til den lige, længdegående sti langs staudebedet og havemuren mod nord. Anlægget rummer to skulpturelle elementer. Dels "Kongens Livjægere" fra 1952 af Kai Weischer – en mindesøjle over englændernes angreb ved Classens Have, placeret ved stien mod syd. Dels en mindeobelisk fra 1942, 150-året for Classens død, udført af Gotfred Tvede med portrætrelief af Classen efter original af Johannes Wiedewelt og placeret på en lille brostensbelagt plads mod nord. Haveanlægget rummer desuden – som ved anlæggelsen – mod vest en asfalteret boldbane, indhegnet af trådhegn og udstyret med en ældre, grønmalet træbarak, og mod øst en større, nyindrettet legeplads, der har erstattet den oprindelige, lille, cirkulære legeplads.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links