Copenhagen Business School fejrede i 2017 sit 100-års jubilæum som institution for højere handelsvidenskabelig undervisning. Den spæde begyndelse fandt sted i 1917 med en forelæsningsrække på initiativ af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU), der støttede handelslivet. Derefter udviklede uddannelsesaktiviteterne sig til at henvende sig til det brede erhvervsliv. Den første tid fandt aftenundervisning sted i FUHUs lokaler på Fiolstræde 44/Nørre Voldgade 76 i København, hvor Købmandsskolen (i dag Niels Brock Copenhagen Business College) holdt til.

I 1922 udskiltes Handelshøjskolen som en selvstændig institution, fra 1927 med adresse på Frederiksberg, på Julius Thomsens Plads. I de første mange år af sin eksistens lejede Handelshøjskolen sig ind i bygninger ejet af FUHU. Denne tradition fortsatte helt til 2015, hvor FUHU afhændede Porcelænshaven.

FUHU øvede meget stor indflydelse på Handelshøjskolen, særligt indtil 1965, hvor institutionen fik universitetsstatus. Man opretholdt dog en stærk forbindelse gennem Handelshøjskolens Styrelsesråd, som var domineret af FUHU. FUHU (i dag Danish Society for Education and Business (DSEB)) inddrages fortsat i udpegelsen af de eksterne medlemmer af CBS’ bestyrelse.

Merkantile uddannelser på universitetsniveau

Biblioteket på CBS er i 2018 fordelt på fire adresser: Solbjerg Plads (billedet), Dalgas Have, Porcelænshaven og Graduate House. Samlet dækker de et areal på ca. 6.500 m2 og rummer mere end 700 læsepladser for de studerende.

.

Handelshøjskolen benævnes siden 1988 også Copenhagen Business School (CBS). Den engelske betegnelse har siden 2003 været institutionens primære.

CBS er landets eneste selvstændige merkantile uddannelsesinstitution på universitetsniveau. CBS’ identitet mellem samfundsvidenskab (erhvervsøkonomi) og humaniora (sprog- og kulturfag) har været genstand for diskussion i det meste af institutionens levetid. Ud over erhvervsøkonomi, sprog og kultur omfatter forskning og uddannelse på CBS bl.a. fagområderne psykologi, politologi, jura og filosofi.

CBS beskriver sig selv som et internationalt erhvervsuniversitet, der kombinerer elementer fra traditionelle business schools og universiteter med en bred uddannelsesportefølje, den såkaldte business in society-profil, som sigter på at forbinde CBS stærkere med det omgivende samfund. Fokus er særligt på innovation og entreprenørskab, på at udvikle uddannelser i højeste internationale klasse samt på et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Undervisningen fylder i sammenligning med landets øvrige universiteter meget på CBS. I 2017 udgjorde indtægter fra CBS’ uddannelsesaktiviteter 63 % af de samlede indtægter. Uddannelse fylder gennemsnitligt halvt så meget på landets øvrige universiteter, hvor forskningen til gengæld udgør en tilsvarende større del.

Struktur og uddannelser

Siden 2007 har CBS været bygget op som ét fakultet, der i 2018 bestod af 12 institutter og 27 forskningscentre. CBS’ uddannelsesaktiviteter omfatter uddannelser på bachelor- og kandidatniveau, forskeruddannelse samt efter- og videreuddannelse. Antallet af studerende var i 2018 ca. 20.400, hvoraf knap 4.000 var udenlandske. Heraf var der knap 200 ph.d.-studerende indskrevet ved de tre forskerskoler på CBS. Blandt CBS’ efter- og videreuddannelser med brugerbetaling er HD, en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse, samt master- og MBA-uddannelser, der udbydes på dansk og engelsk.

I international sammenligning er CBS målt på antal studenter et stort universitet på sit felt. De 18 bacheloruddannelser (BA, BSc, HA) optog i 2017 ca. 2.500 studerende. Heraf har otte bacheloruddannelser med ca. en tredjedel af de studerende engelsk som undervisningssprog. 38 kandidatuddannelser (cand.merc., MA, MSc) optog knap 3.400 studerende, hvoraf kandidatuddannelser med engelsk som undervisningssprog optog flest.

CBS tilbyder også double degrees, dvs. et eksamensbevis fra såvel CBS som en velrenommeret udenlandsk business school med ophold på begge universiteter. Sådanne samarbejder findes med business schools i Tyskland, Italien, Canada og USA. Hver fjerde studerende på CBS har en international baggrund, hvilket også gælder 40 % af underviserkorpset.

Campusområdet

CBS har successivt udbygget og fortættet sin campus på Frederiksberg, hvor særligt fire markante bygninger giver gode rammer for undervisning og forskning.

Dalgas Have med 22.000 m2 etageareal stod færdigt i 1988 og er designet af Henning Larsen. Bygningerne udgjorde dengang en klar forbedring af forholdene for studerende og undervisere.

Solbjerg Plads, som omfatter ca. 28.000 m2, er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Med indvielsen i 1999 blev hovedparten af CBS’ aktiviteter samlet inden for gåafstand på Frederiksberg. Den nye metrolinje gennem Frederiksberg, som åbnedes i 2003, gjorde transporttiden mellem Solbjerg Plads (Frederiksberg Metrostation) og Dalgas Have (Lindevang Metrostation) endnu mindre.

Kilen (2005) omfatter knap 14.000 m2 med undervisningsfaciliteter og kontorer, herunder CBS’ rektor og øverste administration. Bygningen er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og har modtaget en række arkitekturpriser. Kilen er placeret ved Fasanvej Metrostation.

Porcelænshaven (2004‑10), hvor CBS udnytter omkring 17.000 m2 af den tidligere Kongelige Porcelainsfabrik. Blandt andre DISSING+WEITLING samt Henning Larsen har stået for ombygningen.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg