Dalsgårdvej 22
.

Dalsgårdvej 22 ligger på Dalsgårdvej 22 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen er et jordløst hus, som har fungeret som aftægtsbolig, skipperhus helt frem til 1970, hvor der er den nuværende ejer har overtaget det til brug som sommerhus. Der henvises i øvrigt til den fyldigere beskrivelse af denne type bygninger i Landsforeningen fredningsforslag.

Beskrivelse

Bygningen ligger ud til Flensborg Fjord nord for bebyggelsen Dalsgård syd for Gråsten. Bygningen er opført som skipperhus.

Huset er opført i tegl fra et lokalt teglværk. Der har tidligere ligget adskillige teglværker i sognet, da jorden er særlig lerrig og dermed velegnet til produktion af tegl. Bygningen er et typisk sønderjysk sted med murede kalkede vægge, et stejlt trekvartvalmet stråtag og én skorsten. Husets østside, som er den fine facade, er symmetrisk med to, to-rammede vinduer på hver side af den tofløjede hoveddør. Mod vest og nabobebyggelserne er bagindgangen.

Vinduerne i stueplan er alle torammede med en mørk grøn karm og hvidmalede rammer og sprosser. På et tidligt tidspunkt er der tilføjet et lille udskud med to mindre vinduer. Taget er beklædt med tagpaptag. Mod nord er lidt senere tilføjet endnu en tilbygning, som oprindelig blev anvendt til lade, svinesti og lokum. Den anvendes nu til værksted – med adgang udefra – og badeværelse – med adgang inde fra huset. Mod vest er taget trukket ud til overdækket areal til opbevaring af ting og sager.

I den sydvendte gavl er et tofløjet vindue mod vest. I gavltrekanten sidder to støbejernsvinduer symmetrisk omkring et nye opsprosset vinduer, som er etableret der, hvor der tidligere har været en lem ind til et åbent loftsrum. I den nordvendte gavl har der også været en lem til loftet. Det nuværende vindue (tofløjet dør) er gjort bredere end den tidligere lem. Indvendigt er bygningens oprindelige plan i vidt omfang opretholdt med to små værelser mod vandet og to mod land. Bag indgangsdøren fører en trappe op til loftet. I landsiden ligger køkkenet mellem de to værelser, hvoraf det nordlige har været aftægtsbolig. I dette værelse er i nyere tid opsat en skillevæg for at etablere en gang ud til badeværelset nord herfor. Gulvbelægningen i entre og de to værelser mod fjorden er klinker, i spisestuen og køkken er korkplader og i loftsetagen bræddegulve.

De oprindelige døre er bevaret. Dørene er forskellige og som vinduerne er det formentlig genbrugte døre. I tagetagen har den nuværende ejer indrettet to store værelser i det tidligere tag¬rum.

Bygningen er en karakteristisk repræsentant for den lokale byggeskik. Der er kun bevaret et meget begrænset antal af disse tidligere utallige jordløse huse, og i de fleste tilfælde er de meget omfattende ændret.

I haven står et lysthus, som er produceret af en lokal snedker, og oprindeligt har stået på Munkemøllen (den nuværende ejers barndomshjem). Birkebarken til den indvendige beklædning er i sin tid indkøbt i Tyskland. Efterfølgende er lysthuset flyttet én gang og står nu på sin tredje placering på Dalsgårdvej 22. Umiddelbart vest for bygningen ligger to tilsvarende huse, hvoraf det ene er ombygget til uigenkendelighed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links