Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. direktørbolig ligger på Steen Blichers Vej 25 i Frederiksberg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Anton Rosens tidligere direktørbolig er placeret umiddelbart sydøst for Den Kongelige Porcelænsfabrik, omgivet af en ældre have med høje trådnetshegn mod de omgivende naboer. Villaen fremstår som en to etager høj, næsten kubisk, hvidpudset bygning i neobarok stil med en høj, refendfuget sokkel og et pyramidialt, sort teglhængt tag med en enkelt skorsten. En gråmalet cordongesims og en do. hovedgesims bryder de hvide flader. Huset har mod nord et lille vindfang, tilføjet i 1938 og sammenbygget med en fremskudt, flerekantet karnapstue, mod syd ses en overdækket, oprindelig havestue og mod øst en fladtaget tilbygning tilbygning fra 1938, men udført i samme stil som den ældre villa. Villaen har desuden mod nord en mindre balkon over karnapstuen og mod syd en større balkon med jernrækværk mellem granitborner og med en stentrappe til den lavere liggende have. Villaen har bevaret den oprindelige indgangsdør med fyldinger og glas, der er flyttet fra den oprindelige placering i nordsiden og ud i vindfanget, desuden de oprindelige, småsprossede terrassedøre mod syd – på førstesalen med tilhørende skodder – og overalt de oprindelige, småsprossede vinduer – alle med hvidmalet træværk – der med deres forskellige formater tilfører villaen en tilsigtet malerisk asymmetri. Hertil kommer, at man har bevaret Anton Rosens mange dekorative detaljer – balkonernes smedjernsrækværk samt de mange, fine detaljer i sandsten, placeret rundt omkring på bygningen. Indvendigt har villaen i de store træk bevaret den oprindelige planløsning. I stueetagen har man som fornævnt tilføjet et mindre vindfang hvorfra man træder ind i den centralt placerede, dobbelthøje hall med hjørnekamin. Heromkring grupperer husets stuer sig: Mod vest det langstrakte tidligere herreværelse med en flerekantet karnap, mod syd den tidligere dagligstue og kabinet (der i dag er sammenlagt til ét rum) og mod øst spisestuen med tilhørende anrettergang og trappe til husets "tyende". Fra anrettergangen er der i dag adgang til den omtalte tilbygning med et nyere køkken, som har erstattet det oprindelige, nu nedtagne køkken í kælderen. Fra hallen er der ad en to-løbet trappe adgang til husets første sal, hvor de tildigere soveværelser er placeret omkring den engelsk inspirerede "landing" eller balkon med direkte kig ned i stueetagens hall. Soveværelserne er hovedsageligt opretholdt i deres oprindelige form, og fungerer som kontorer. Dog er de tidligere gæste- og pigeværelser i etagens sydøstligste del sammenlagt til ét større kontor, hidtil for Royal Scandinavias direktør. Indvendigt fremtræder villaen overalt meget intakt og vel vedligeholdt. Overalt ses de oprindelige parketgulve, i hallen lagt i et geometrisk mønster, foruden de oprindelige, pudsede stuklofter og de oprindelige, meget fine og ødsle snedkerarbejder: Fyldingsdøre, vægpaneler, rækværk ved trappen og omkring førstesalens balkon, indbyggede skabe og køkkenelementer i anrettergangen. Hertil kommer hallens døre med glas og dens originale hjørnekamin med glaserede teglsten i lyst og mørkeblåt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links