H.C. Ørsteds Vej 54 ligger på H.C. Ørsteds Vej 54 i Frederiksberg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Bygningen er opført som et betonhus med bærende tværskillevægge. Adgangen til lejligheder sker via altangange og adgangen hertil via et cylindrisk trappetårn. Den ikke bærende facade mod H.C. Ørstedsvej er udfyldt med glassten. Ejendommen rummede ved opførelsen otte lejligheder: seks etværelses og to toværelses. Videre er der i 1994 indrettet en penthouselejlighed i de tidligere pulter- og vaskerum i tagetagen. Pulterrummene er flyttet ned i kælderen. I stueetagen har fra opførelsen været posthus. Det oprindelige inventar er udskiftet. Boligerne er meget små, men forsynet med alskens sindrige og tekniske arrangementer – først og fremmest den "amerikanske" dobbeltseng, som stadig er bevaret i en af boligerne. Der er tidligt opført en tilbygning til posthuset. Gården er domineret af postbiler. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen trænger til istandsættelse. F.eks. er altangange og gelændere nedslidte og mange af glasstenene revnede. Kommende lejere vil formentlig stille krav om modernisering af de mange bevarede oprindelige køkkener med deres sindrige indretninger og den sidste "amerikanske" seng trænger til en istandsættelse. Den nuværende og mangeårige ejer er syg. Han har indtil for få år siden selv boet i ejendommen og haft stor veneration overfor den. Der er overvejelser om at afhænde ejendommen. Et ejerskifte er altid farligt for en bevaringsværdig bygning og dette gælder specielt her, hvor ejendommen trænger til istandsættelse.

Bygningshistorie

Etagehuset et af den moderne arkitekturbevægelses mest markante byggerier i Danmark. Både i sit arkitektoniske udtryk og i sin konstruktion er byggeriet et af de banebrydende projekter i dansk arkitektur. Den brudte facadefront, dannet af de fremspringende altankarnapper, de transparente glasmurstensvægge, er en af de mest originale fra denne epoke. De synlige betonkonstruktioner og de bærende beton-tværvægge er en konstruktiv nydannelse fra den tid.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links