Den gamle Bispegård ligger på Adelgade 6 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Østligste del sandsynligvis opført omkring 1450 til boder eller lignende. Forhøjes med en etage kort efter. Omkring 1470 bygges vestlige del som bolig for bispen ved besøg. Østlige del ombygges til gavlhus omkring midten af 1500. Udvides med grundmuret udskud mod nord omkring 1700. Østlige baghus opført 1783.

Beskrivelse

Middelalderbygning opført som stenbygning med ydervægge i kalket murværk og tegltækket sadeltag. Udvidet mod gårdsiden ved forøgelse af husdybden med grundmuret udskud. Ombygningen ses tydeligt i tagkonstruktionen.

Miljømæssig værdi

Bygningen udgør en umistelig værdi for miljøet i Højbyen. Bag huset deler Adelgade 6 og 8 en afgrænset gårdsplads, der delvist lukkes af havemur i blandt andet munkesten mod Munkesøgade

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi i det ydre knytter sig til: Facaden mod syd, mod kirkepladsen, har med sin mange blændinger i mange forskellige størrelser, varierende vinduesformater og vekslende facadeflugter, en overordentlig høj fortælleværdi om forskellig brug og forandring gennem tiderne. Specielt skal bemærkes de pilasterlignende udsmykninger der er muret ved siden af vinduerne på første sal. De er udført i fremhævede "kopsten" i springende mønster. I nordsiden fremstår den nyere facade med blank mur, hvad der antages at være de oprindelige firerammede korspostvinduer. Vinduer bør undersøges med henblik på bestemmelse af fugtforhold med den nuværende malerbehandling. Tegltag fremstår i god stand, taget bør dog eftergås for "vippede" tagsten. Den arkitektoniske værdi i det indre knytter sig til: Kælder fremstår med stor autensitet, med de gamle loftbjælker, pigstenbelægning og rustikke kældervægge med spor efter adskillige ændringer gennem tiderne. I stueetagen aflæses en senere udvidelse af husdybden tydeligt på udskuddets synlige tagkonstruktion, ligesom midterskillevæggens kraftige dimension klart viser, at det er en tidligere ydervæg, der nu viser bygningens oprindelige dybde. Muroverflader virker i betydeligt omfang originale, med spor efter forskellig brug/ændringer. På første sal fortæller kraftige murtykkelser ligeledes om middelalderhusets oprindelige dybde. I facaden mod syd ses lige ovenfor trappen et kraftigt spring i murværket, – hvilket der ikke umiddelbart er nogen forklaring på.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links