Løve Mølle ligger på Knudstrupvej 4 A i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den oprindelige Løve Mølle nedbrændte i 1880, hvorefter den nuværende mølle, der er en gallerihollænder, blev opført. Møllen var oprindelig kornmølle, og i 1927 blev der installeret motor i møllen. Der var tilknyttet bageri og købmandshandel, og i en kortere periode indtil 1932 var der endvidere et traktørsted. Mølledriften blev indstillet i 1950'erne. Herefter blev møllen overdraget til et møllelaug og i dag anvendes den som museum. Der er lagt nyt gulv i møllen i 1994.

Beskrivelse

Løve Mølle er beliggende ved en af indfaldsvejene i den sydvestlige del af landsbyen Løve.

Løve Mølle er en gallerihollænder med en grundmuret undermølle i to etager, undermøllen er opført i gul blankmur og prydet med tandsnitsprydede liséner. Gennem undermøllen lang den sydlige side er der gennemkørsel med porte mod henholdsvis øst og vest. I den sydlige mur er der tillige en sliske til sække. Selve møllekroppen er ottekantet og opført i træ og beklædt med spån. Hatten er løgformet og ligeledes beklædt med spån. Vingerne er sejlførende, og der er, selvkrøjer med vindrose. Omgangen (galleriet) er af træ med skråstivere.

I det indre er undermøllens stueetage domineret af gennemkørsel og et lille kontorområde, første etage (broloftet) indrettet som udstillingsområde med siddefaciliteter, på denne etage ses også funktionelt mølleinventar. I selve møllekroppen er den første etage, hvor der er udgang til omgangen, her findes også en stor sigte. På næste etage (kværnloftet) findes størstedelen af møllens kværne og det store stjernehjul, der driver kværnene. På den tredje etage i møllekroppen (lorrisloft) findes møllens hejseværk til sække. Øverst er hatloftet med kronhjul, hathjul og adgang til vindrose. Møllen er funktionsdygtig og fungerer som arbejdende museumsmølle.

Miljømæssig værdi

Løve Mølle ligger på Kappelbjerg i den sydvestlige del af Løve. Den høje beliggenhed gør, at møllen ses vidt omkring og dermed står som et pejlemærke i landskabet. Kun let træbevoksning vest for møllen forhindrer helt frie vindforhold.

Kulturhistorisk værdi

Vindmøllen har kulturhistorisk værdi, idet den vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere har møllen før i tiden haft stor betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle. Da møllen sås vidt omkring i landskabet brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder: dødsfald/sorg, glæde, arbejdspause.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier i Løve Mølles eksteriør knytter sig til at den er et typisk eksempel på en sjællandsk vindmølle i en anselig størrelse: en gallerihollænder med spåndækket overmølle opført i træ sat på en muret undermølle. Særligt kan fremhæves det fint kontrasterende forhold i materialerne: undermøllens blankmur i gule sten mod overmøllens tjærede træværk. I kontrast hertil står galleriet og møllens bevægelige dele opmalet fortrinsvis i hvidt. I møllens interiør knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til den gennemgående brug af træ samt til møllens traditionelle opbygning og udstyr (gangværk).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links