Løve Herreds Tinghus ligger på Hovedgade 52 A i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

C.F. Hansen tegnede to forslag til ting- og arresthuset i Høng, men grundet økonomiske overvejelser blev projektet ikke til noget i første omgang. Senere blev byggeriet taget op igen, og i 1838 blev bygningen indviet. Løve Herreds Tinghus stod oprindeligt efter en streng symmetri i både plan, snit og opstalt med et let fremspringende midterparti med arrest på 1. sal. Midterpartiet var kronet af et prangende pyramidetag. Sidefagene var ved opførelsen kun i ét plan, og midterpartiet var derfor meget markant i forhold til i dag, hvor tredelingen er kraftig neddæmpet, og bygningen fremstår som en klump. Ændringerne af C.F. Hansens arkitektoniske ide begyndte allerede senere i 1800-tallet, hvor de to oprindeligt lave sidefag blev forhøjet, så hele huset fik samme højde, og der blev indrettet arrest på hele 1. sal. De små arrestvinduer, der var forsynet med tremmer, blev ligeledes videreført i hele facadens længde. For at få alt til at passe fjernede man pyramidetaget. Den centralt placerede skorsten blev også fjernet og erstattet af to. Bag tinghuset omsluttede en høj mur en stor fangegård og en række staldbygninger. Disse er gennem tiden blevet ombygget mange gange og ligger i dag helt op af tinghusets vestside. Tilbygninger er ikke en del af fredningen men er vigtige i betragtningen af Tinghuset da disse bygninger er med til at sløre nogle træk på det fredede hus. Tinghuset ligger ikke længere frit og der er etableret adgang gennem Tinghuset til tilbygningerne. Bygningens funktion som ting- og arresthus fortsatte langt ind i 1900-tallet og fortsatte også med fængselsfunktionen på 1.sal. Da bygningen overgik til andet formål, skete der en stor ombygning i 1966, hvor man bl.a. ombyggede hele den indvendige plan samt udskiftede alle vinduer. Specielt mistede bygningen sit særpræg ved udskiftningen af de små arrestvinduer på 1.sal til større vindueshuller uden tremmer.

Beskrivelse

Tinghuset er placeret midt i den gamle del af landsbyen Høng ved gadekæret.

Bygningen er grundmuret og hvidpudset. Facaden er symmetrisk opbygget og delt i tre dele, hvor midterpartiet er det bredeste og træder lidt længere frem end de to sidefag. Disse er på midten af facaden delt af et vandret, muret bånd. Vinduerne på facaden er symmetrisk placeret omkring en hoveddør. I stueetagen er alle vinduer nyere torammede vinduer med tre ruder i hver ramme, mens de på første sal er torammede med to ruder i hver. Under alle vinduer er en kraftig, muret sålbænksgesims med en sålbænk af skifer. Den centralt placerede ældre dør er indrammet af en enkelt mørkglødende sandstensportal. Selve døren er en tofløjet fyldningsdør med overvindue. Herover er et stykke pudset mur med skriften TINGHUS. Over portalen er placeret et monogram og årstallet 1838. Ved tagfoden ses en enkelt tandsnitsgesims. Taget er dækket af røde teglsten med to hvidpudsede skorstenspiber. Springet mellem taget på midterpartiet og de to sidefag er inddækket af to zinkrande. Over venstre sidefløj er et nyere ovenlys. Gavlen mod syd har symmetrisk placerede vinduer, mens gavlen mod nord har en tilfældig vinduessætning med to forskudte vinduer og en synlig blænding af et tidligere vindue. Indvendigt er der intet tilbage af den oprindelige symmetriske grundplan. Trapper og vægge er flyttet, og her er indrettet tandlægeklinik og et værested. Adgangen til 1. sal sker gennem en nyere bagtrappe, der er adgang til gennem en bagdør fra gårdsiden. På 1. sal er indrettet en lejlighed og et kontor. Fra trappen er også adgang til loftet, som har et stort åbent loftrum samt to mindre pulterkamre.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier omkring tinghuset knytter sig til bygningens centrale placering ved Høng Gadekær. Der er en vigtig værdi i at kunne anskue hele sydfacaden på afstand fra den modsatte side af gadekæret.

Kulturhistorisk værdi

Tinghusets værdier knytter sig specielt til det kulturhistoriske. Bygningen var ved opførelsen et meget vigtig og fornemt værk i en lille landsby, bestilt hos landets absolut førende arkitekt, der forstod med små midler at give bygningen det rette udtryk af strenghed, alvor og orden, som funktionen og stilen krævede. Tinghusets historie vidner om, hvordan man under enevælden havde samlet domstol og politi i en bygning, og om hvordan dette nu jævne provinshus engang var et lille, men magtfuldt bygningsværk af C.F. Hansen.

Arkitektonisk værdi

De tilbageværende arkitektoniske værdier for tinghuset knytter sig alene til facaden og dennes symmetriske opbygning med de spor der, stadig er at aflæse fra C.F. Hansens oprindelige bygning. De lyder: Den velproportionerede tredeling af facaden, hvor midterpartiets fremspring giver bygningen karakter af den oprindelige tænkte proportionering. Det centralt placerede klassicistiske dørparti med detaljer. Den enkle tandsnitsgesims, der giver en klar skyggevirkning under taget og strammer bygningen op. Kantbåndene på sidepartier, der tegner den tidligere Hansens klassicistiske opbygning af facaden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links