Den gamle Kro ligger på Lyø Bygade 14 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Lyø Bygade 14 knytter sig i det ydre til beliggenheden og sammenhængen med de øvrige gårde og huse i Lyø By, samt til det tids- og stedtypiske bindingsværk med tofarvede vinduer og hoveddør. Endvidere til den delvis bevarede stald i vestenden af stuehuset samt sammenhængen mellem de tre bygninger og aflæseligheden af hierarki og funktion. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig desuden til den delvis bevarede grundplan, de papbeklædte lofter med synlige bjælker, samt enkelte ældre fyldingsdøre med bukkehornshængsler. Endvidere til de aflæselige funktioner, blandt andet det bevarede staldinventar.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Lyø Bygade 14 knytter sig til bygningens beliggenhed som en naturlig del af gadeforløbet og landsbymiljøet i Lyø By. Endvidere til bindingsværket og stråtagene på forhuset og på østlængen, samt til de tofarvede småsprossede vinduer mod nord og øst, de ligeledes tofarvede vinduer med to tværsprosser mod syd, samt de mange revledøre og luger, hvoraf mange har bevaret de håndsmedede hængsler og beslag. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede detaljer som fyldingsdøre, håndsmedede beslag og synlige loftbjælker.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links