Den gamle Redningsstation, Rømø
.
Den gamle Redningsstation, Rømø
.
Den gamle Redningsstation, Rømø
.
Den gamle Redningsstation, Rømø
.
Den gamle Redningsstation, Rømø
.
Den gamle Redningsstation, Rømø
.

Den gamle Redningsstation, Rømø ligger på Havnebyvej 156 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Havnebyvej 156 knytter sig til funktionen som redningsstation. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den grundmurede bygning i rød blank mur med blændingsopdelte langsider og gavle samt til det skiferdækkede tag forsynet med et udkigstårn, der ligeledes er skiferdækket. Bygningens funktion som redningsstation synliggøres ved, at de to store tofløjede, grønmalede revleporte i begge ender af bygningen har påmalede splitflag. Støbejernsvinduer og vinduesluger er ligeledes grønmalede. Alt sammen typiske elementer for vestkystens gamle redningsstationer. Det er af kulturhistorisk værdi, at bygningen er markant beliggende ud mod Havnebyvej syd for kirken og præstegården, mod åbent terræn og nær klitlandskabet. Havnebyvej 156 vidner om den gedigne danske bygningskultur i slutningen af 1800-tallet. Redningsstationen er opført i 1887 og er en væsentlig repræsentant for redningsstationerne langs vestkysten, selvom den ikke på alle punkter er udpræget egnstypisk for Rømø. Bygningen er ikke besigtiget indefra.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Havnebyvej 156 knytter sig til bygningens velproportionerede bygningskrop, der fremstår som en harmonisk helhed opført i blankt, rødt murværk. Begge langsider og begge gavle er forsynet med blændingsfelter, som afsluttes af konsolbånd og buefriser. Der er tillige murede stik over de grønmalede støbejernsvinduer. Over de grønmalede revleporte i begge ender af bygningen, samt over revledøren i den sydøstlige langside er ligeledes murede stik, hvorunder der er glatte, hvide bånd. Der er ligeledes malet hvidt i de små, runde blændinger midt i de yderste murfelter på begge langsider. Murbinderne på begge sider af bygningens langside har form som en stjerne, som er hvidmalet, og derfor fremstår meget synligt i de fremspringende lisener i rødt murværk. Både taget og udkigstårnet er skiferbelagt. I tårnet er isat grønmalede, store, firkantede og mindre runde støbejernsvinduer mod alle fire verdenshjørner. Bygningen fungerer som garage for Rømø Frivillige Brandvæsens køretøjer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links