Den tidl. Tekniske Skole, Præstø
.
Den tidl. Tekniske Skole, Præstø
.
Den tidl. Tekniske Skole, Præstø
.

Den tidl. Tekniske Skole, Præstø ligger på Jomfrustræde 4 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Opført af arkitekt F. Wilsbech i 1891 som Teknisk Skole for Præstø Håndværkerforening. Skolen blev nedlagt i 1963 og indrettet til sagførerkontor.

Beskrivelse

Bygningen er fritliggende, med en mindre parkeringsplads ved hver gavl, i byens gamle del. Den tidl. Tekniske Skole er en toetages, grundmuret bygning, der fremstår i blank, rød mur med et skiferdækket, halvvalmet tag. Facadens sokkel er af slebne, tilhuggede granitblokke, mens den på de øvrige sider er af grove, tilhuggede marksten. Facaden er enkelt dekoreret med let fremtrædende, murede bånd under vinduesrækkerne, og over døren står i metalbogstaver Teknisk skole. Alle åbninger har murede rundbuede stik, og alle facader er øverst afsluttet med en gesims af formsten. Hoveddøren er placeret midt på facaden med en granittrappe foran. Døren er en hvidmalet fyldingsdør med glaspartier og et rundbuet overvindue. Alle vinduer er ældre, hvidmalede, torammede vinduer med rundbuede overvinduer. På facaden sidder vinduerne symmetrisk omkring døren. Gårdsiden har ligeledes en tofløjet fyldingsdør i det midterste fag, men denne er nyere. Her er flere af vinduerne blændet, og en mindre tilbygning er bygget til mod nord. I gavlene ses to vinduer øverst i gavltrekanten. Vinduerne er her mindre end de øvrige. I tagryggen findes to murede skorstene af røde tegl, og i tagfladen sidder flere nye og gamle tagvinduer. Indvendigt er bygningen indrettet til fem lejligheder, to på hver etage og en i tagetagen. Mange rum har bevaret trægulve, fyldingsdøre og pudsede lofter. De fleste vinduer har forsatsruder. Alle køkkener og badeværelser er nye. Det centrale trapperum har en glasskillevæg ud mod vindfanget.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier knytter sig til bygningens solitære placering i gadeflugten, der giver bygningen en fremtrædende karakter. De mindre åbne rum ved hver gavl får bygningen til at ligge solitært i gaden.

Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier knytter sig til bygningens oprindelige funktion som skole, der dels kan ses i skriften på facaden TEKNISK SKOLE, og dels i vindfanget og det store trapperum, der afspejler den oprindelige sammenhæng mellem etagerne og brug som trapperum for eleverne.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier knytter sig til bygningens volumen med de enkle, murede detaljer. Trods den homogene bygningskrop har bygningen en tydelig orientering mod gaden på grund af facadernes gennemgående symmetri og mange åbninger. Ligeledes har murværket vandrette markeringer og fremspring, som opdeler den ellers vertikale bygning i horisontale lag, der styrker bygningens proportionering. Af særlige detaljer kan nævnes de mange rundbuede stik, der mod åbningerne er afsluttet af rundede formsten, der understrejer bygningens rundede detaljer der optræder som bløde former. Vinduernes placering skaber en dybdevirkning i muren, og sammen med de smalle sprosser får det alt træværk til at fremstå let og elegant. Indvendigt er de arkitektoniske detaljer fremtrædende i det finérbeklædte vindfang, der optræder som et varmt og helstøbt, mindre rum med en gennemført materialeholdning. Trapperummet har ligeledes en gennemført enkel materialebearbejdning, der ved lyse farver, spinkle balustre og ovenlys får rummet til at virke stort og lyst. Skillevæggen mellem vindfang og trapperum består af fyldingsdøre med glas og et stort overvindue, som går helt til loftet. Dette får lyset til at sive langt ind i bygningen og blande sig med det diffuse lys i trapperummet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links