Gennembrud på Vesterskel
.
Oversigt - det kraftbevoksede dige, del syd for Brøndbyskel - fra NNØ
.
Oversigt - nordligste del af dige - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Hvidovre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322926
Sted- og lokalitetsnummer
020305-27
Anlæg
Dige (amt/sogn), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skedige, ca. 837 m langt, N-S-gående, bredde ca. 4-6 m og højde 0,4-1 m. Tidligere skeldige mellem Smørum og Sokkelund herreder. Diget er gennembrudt ved vej- og stigennemføringer på matr. 111 (1 gennembrud), matr. 112 (2 gennembrud) og matr. 7000ex (4 gennembrud). Asfalt- og grusbelægningen i digegennembrudene kan vedligeholdes som hidtil, men der må ikke ske udvidelse eller bortgravning af diget.

Undersøgelseshistorie

2017
Uspecificeret museal aktivitet - Kroppedal Museum, ArkæologiDet gl. skeldige ml. Brøndbyøster sogn og ejerlav i Smørum herred i vest og Hvidovre sogn og ejerlav i Sokkelund herred i øst. Diget fremstår som et stedvis op til mere end 1 m højt og op til 4 m bredt i hovedsagen krat- og græsbevokset jorddige.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSkeldige ml. Brøndbyøster sogn og ejerlav i Smørum herred i vest og Hvidovre sogn og ejerlav i Sokkelund herred i øst. Diget løber over en strækning på ca. 837 m nord-syd fra Kløverprisvej i nord til Drivkær i syd. Der er flere gennembrud, hvor der i dag ligger eksisterende vejforløb og indkørsler. Diget ligger primært i kratbevoksning, men kan i syd ses i et mere oprindeligt udtryk, hvor højden er ca. 40-50 cm og bredden ca. 4 m. På den sydligste del er diget græsbevokset. På den nordlige halvdel af strækningen fremstår diget stedvis op til mere end 1 m højt og op til 5-6 m bredt, hvilket formentlig skyldes påfyldning af jord og byggeaffald i nyere tid. Dog er den aller nordligste strækning fra Brøndbyskel og frem til Kløverprisvej meget udflydende og ses blot som en lav rygning langs strækningen. På hele strækningen kan diget erkendes ved sin oprindelige bevoksning af hvidtjørn og pil. i hovedsagen krat- og græsbevokset jorddige.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links