Milesten
.
Milesten
.
2
.

Faktaboks

Kommune
Rødovre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312911
Sted- og lokalitetsnummer
020308-19
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 e.Kr. - 1766 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 55x104x102 cm. Højden på milestenen med fundament er 220 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5´s monogram samt teksten ”1 MIIL”. Stenen angiver 1 mil fra København på strækningen København-Roskilde.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen står i det sydvestlige hjørne af matrikel 8k i ejerlavet Rødovre By, Rødovre, på nordsiden af Roskildevej. Milestenen, som er fremstillet i lysebrun granit, er i god stand men trænger til afrensning og opmaling. Påskrift på sydside: Øverst en krone og nedenunder "F5" og nedenunder igen "1 MIIL". Mål: 15 143 50 75 2,5 Omgivelser: Tre-fløjet hæk af blandede arter. På sydsiden 140 cm til fortorv.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links