Dom- og arresthuset – det tidl. rådhus i Næstved ligger på Hjultorv 2 og Ramsherred 2 i Næstved Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Arresthuset er en toetages rødstensbygning med sadeltag af blådæmpede tagsten. Det har mod Ramsherred en gennemgående murdekoration bestående af fem dobbeltbuede blændinger – et motiv der også findes på selve tinghusets hovedfacade. Midt over hver af blændingerne er et cirkelrundt vindue med jerntremmer. I underetagen er der mellem nicherne små fladbuede vinduer, også med tremmer. I nichen nærmest tinghuset er en fladbuet, flammeret dør. Husets frie gavl har omløbende taggesimser og en cirkelrund glug i gavltrekanten, men er i øvrigt uden udsmykning. Gårdsiden har kvadratiske cellevinduer med tremmer for i begge etager. Dog er det 2. vindue fra tinghuset for nylig omdannet til en indgangsdør med samme flammerede beklædning som døren mod Ramsherred. I taget er der en for bygningen fremmed taskekvist fra 1930'erne samt en del ovenlysvinduer. Indvendig er der mod Ramsherred i begge etager fængselsgange med en ligeløbstrappe og mod gården i alt 16 celler. Nærmest den frie gavl er der i underetagen et køkken og i overetagen et baderum. Cellerne er forsynet med jerndøre ud til gangen. Midt på arrestbygningen udmunder fængslets strålegårde, der er omgivet af ca. 3 m høje mure og foroven dækket med jerngitter. Den ene af disse gårde er nu omdannet til motionsrum. Gårdarealerne er lagt med beton. Mod Hjultorvet er der i forlængelse af tinghusets facade en ca. 5 m høj mur af røde sten med en dobbeltbuet niche, hvori en stor fladbuet portåbning er placeret. Muren hører med til Bindesbølls oprindelige anlæg og har oprindelig haft portfløje af træ. Der er nu en simpel gitterport, der dog tænkes udskiftet med fløje af træ efter den oprindelige model. Bag muren og i 1. sals højde og halvt tilbagetrukket fra gadefacaden er der en tilbygning i røde sten indeholdende en retssal. Den har et stort og et lille vindue mod gården, hvortil der er lukket af med en mur hvori en fladbuet træport med fyldinger er placeret. Taget er et lavt halvtag dækket med tagpap.

Bygningshistorie

Formentlig ved Tidemand-Dals ombygning i 1938 er Bindesbølls tre gotiske tagkviste og to snoede pinakler samt tre skorstenspiber på tinghusets facade mod Hjultorvet fjernet og erstattet med en lav, bred taskekvist. Den er inden for de seneste år fjernet og de oprindelige forhold genskabt, dog kun med én skorstenspibe. Kommuneatlas: Der er i 1991 udarbejdet et kommuneatlas for Næstved Kommune. Begge bygninger er her angivet som fredet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links