Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård ligger på Storskovvej 39 i Brønderslev Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Dorf Vandmølle omtales første gang i 1664. Møllen var fæstegods under Dronninglund Hovedgård frem til 1806, da den købtes til selveje af Christen Jensen, hvis slægt har ejet gård og mølle helt frem til Try Museums overtagelse af gården i 1996. Møllen har fungeret som kornmølle frem til 1963. Selve vandmøllens opførelsesår er uklart, men bygningen i dens nuværende form dateres af museet til engang i 1800-tallet. Den eksisterende gård, der erstattede en stråtækt møllegård fra 1870'erne, kan derimod præcist dateres til 1924, hvor Christen Jensens oldebarn, Jens Jensen, efter en større fortjeneste ved hestehandel under første verdenskrig, foruden at nybygge stuehus og udlænger, tillige erstattede vandmøllens vandhjul med en turbine, som ved siden af kværnen til møllemaling drev en turbine til jævnstrømsanlæg til forsyning af møllegården med elektricitet.

Beskrivelse

Selve møllen, der er beliggende ved Pulsbæk, er opført som et grundmuret, stråtækt møllehus i to etager og i forlængelse heraf et lidt smallere sidehus, oprindelig beboelse, sidenhen magasin, i én etage i bindingsværk og ligeledes med stråtag. Møllehusets mure, såvel som sidehusets teglstenstavl er gulkalkede. I det indre har selve møllen bræddegulve og pudsede, kalkede vægge. Af møllens gangtøj er kun et gravhjul bevaret, af inventaret findes to kværne, askanisigte og rensemaskine. Endvidere ses generator med remtræk fra den turbine, som i 1921 erstattede det oprindelige vandhjul. Turbinen vil blive istandsat af Try Museum for atter at kunne forsyne møllegården med el. I den tidligere beboelse er der betongulve, væggene er hvidkalkede, dørene ældre fyldningsdøre. Møllegårdens meget intakte stuehus er en ni fag lang, grundmuret rødstensbygning med halvvalmet, teglhængt tag.

Stilen er karakteristisk Bedre Byggeskik med hvidkalkede gesimser som kontrast til de røde mure og det røde tag. Facaden er symmetrisk opbygget med en tre fag bred, midtstillet gavlkvist, to sidestillede, originale fyldningsdøre og overalt de originale vinduer med hvidmalede rammer. Huset har på havesiden en muret terrasse med midtstillet havetrappe. I det indre har man bevaret den oprindelige plan med herreværelse, dagligstue, folkestue og soveværelse mod gården, og storstue, spisestue og køkken mod haven. Loftet, som nås ad et fint svungent trappeløb fra husets vestre forstue, rummer som oprindeligt domestik- og gæsterum samt kornmagasin. Overalt i stuehuset ses originale planke- og lineoleumsgulve, stuklofter og fyldningsdøre. Endvidere har man i spisestuen bevaret de indbyggede dækketøjsskabe med glaslåger, desuden hovedparten af det originale køkken- og spisekammerinventar, og i kælderen fadebur, gruekedel, bageovn etc.

Gårdens østre udlænge er opført i gul blankmur, har tag med pandeplader og grønmalede døre, porte og staldvinduer med støbejernsrammer. Længen rummer vognport, svine- og hestestald, bevaret med staldinventar og pigstensbelægning, samt et velbevaret karlekammer. Gårdens vestre længe er opført i hvidkalket grundmur med gulmalet trempel, har sadeltag med pandeplader, grønmalede porte og døre samt staldvinduer med grønmalede støbejernsrammer. Længen er indrettet til kostald og har bevaret det oprindelige staldinventar. Laden er ligeledes opført i hvidkalket grundmur med gulmalet trempel, har sadeltag med pandeplader, grønmalede porte og døre samt staldvinduer med grønmalede støbejernsrammer. Bygningen fremstår indvendigt som ved opførelsen. Hønsehuset, der er beliggende bag den østre staldlænge, er opført af rødmalede brædder og indrettet til hønsehus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links