Dronninglund Slot er Brønderslev Kommunes andet store herresæde (med Voergård som det andet) og var indtil Reformationen et benediktinernonnekloster under navnet Hundslund. Murværk fra klosteret indgår i det nuværende anlægs østfløj og muligvis også i sydfløjen. Vestfløjen er opført i forbindelse med den første store ombygning af klosteret i perioden 1581-90. Navnet Dronninglund Slot kom til i 1690 efter dronning Charlotte Amalies overtagelse af godset.

I 1754 erhvervede overhofmarskal Adam Gottlob Moltke Dronninglund og iværksatte kort efter en omfattende ombygning af anlægget efter tegninger af Lauritz de Thurah. Nu fik de tre fløje i store træk deres aktuelle udseende, selv om farveholdningen med de hvidkalkede mure med gule liséner og profiler skyldes en restaurering omkring 1920, hvor også den bladguldbelagte gitterport blev opført på gårdspladsens nordside.

Dronninglund tjente under Besættelsen som bolig for tyske officerskorps og siden som flygtningelejr. I 1949 blev Dronninglund overtaget af Statens Jordlovsudvalg, som udstykkede det meste af jorden. I 1951 erhvervede fabrikant Harald Høgsbro hovedbygningen, og siden 1985 har Marie E. & Harald Høgsbros Fond til bevarelse af Dronninglund Slot drevet stedet som hotel og kursusejendom.

Dronninglund Slot var indtil Reformationen et benediktinernonnekloster med navnet Hundslund Kloster. Det barokprægede anlæg skyldes til dels Lauritz de Thurahs ombygning i 1750'erne.

.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder