Hovedbygningen på Kølskegård er opført i 1866 som et grundmuret trefløjet anlæg i ét stokværk. Sidefløjene står med teglhængte sadeltage, mens hovedbygningen er dækket med halvvalmet tegltag og fremhævet af et tre fag bredt midterparti med trekantgavl. Dele af voldgraven er bevaret, og anlægget åbner sig mod øst mod et vældigt trefløjet avlsgårdsanlæg.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder