Herregården Nørre Ravnstrup ved Hjallerup tilhørte i senmiddelalderen Hundslund Kloster, og fra at været inddraget som krongods ved Reformationen kom det ved salg i privateje i 1578. Den hvidpudsede hovedbygning med tegltag og kamtakkede gavle er opført omkring 1860. Den er udstyret med kviste mod gårdspladsen i nord og karnap på havesiden i syd. På nordsiden er hovedbygningen omkranset af et mægtigt avlsgårdsanlæg, hvortil hører moderne svinestalde.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder