Det centrale Hjallerup, 2017. Handels- og servicevirksomhederne er koncentreret i området mellem Søndergade, Østergade og Gl. Markedsvej. Hjallerup Gl. Station, som ligger ved omfartsvejen Ålborgvej, var den største station på den i 1950 nedlagte Vodskov-Østervrå-bane. Byens industrikvarter ligger omkring Håndværkervej nord for byens centrum, mens parcelhusområder dominerer i syd og øst.

.

Hjallerup, som ligger 19 km nordøst for Aalborg ved landevejen til Sæby, har 3.823 indbyggere og et areal på 288 ha. Det ret flade landbrugslandskab på hævet Yoldiahavbund indrammes af de skovklædte morænebakker i Hammer Bakker mod sydvest og af Jyske Ås mod nordøst. Fra Jyske Ås løber Klavsholm Å i en erosionskløft gennem det nordlige Hjallerup.

Siden 1960 har Hjallerup oplevet en betydelig vækst, især som pendlerforstad til Aalborg.

Byen er i dag især kendt for Hjallerup Marked, som finder sted i den første weekend i juni og tiltrækker hundredtusinder af besøgende.

Frederikshavnmotorvejen åbnede i 1999 med passage syd om byen og frakørsel 3 km østpå. Det gamle jernbanetracé anvendes i dag dels som landevej, dels som en rekreativ sti. Et stykke af banetracéet, der løb vest om den daværende by, blev sænket 4 m og udnyttet som omfartsvej (Ålborgvej). Ålborgvej er sammen med Hjallerupvej de nye hovedfærdselsårer og afgrænser i overvejende grad byen mod vest og nord.

Den oprindelig åbne bebyggelse er fortættet og udvidet med parcelhuse især mod syd, men også østpå. Senest er udstykninger foretaget vest for Ålborgvej. Ved Nørrehaven er der således udlagt en snes parceller a ca. 10.000 m2, som med deres haciendaprægede arkitektur tydeligt skiller sig ud fra et typisk villakvarter. I 2010 blev udstykningen af et større boligområde ved navn Tennisskoven vedtaget af Brønderslev Kommune. I 2016 var området delvis bebygget af parcelhuse. Et moderne erhvervskvarter ligger nord for byen langs Ålborgvej, og nær motorvejen er et område udlagt som erhvervspark.

Søndergade i det centrale Hjallerup i vinterklæder. Sammen med Østergade og Gl. Markedsvej afgrænser gaden byens handels-og servicecentrum.

.

Betydningen af bynavnet Hjallerup

Den ældste kendte kilde til navnet Hjallerup er fra *1457, hvor formerne Hialldrup og Hialdrop optræder. I senere kilder findes former som Hiellerup (1520) og Hiallerup (1581). Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn *Hialli og substantivet torp med betydningen udflytterbebyggelse. Navnet betyder således »Hiallis udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i Brønderslev Kommune

Videre læsning

Læs mere om Byer i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer