Oversigt set fra sydøst
.
Oversigt set fra vest. Landmålerstok i kanten af fortidsmindet
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140726
Sted- og lokalitetsnummer
130202-154
Anlæg
Dyrefold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

"A Hwistelnstown" Et hesteskoformet voldanlæg, beliggende på skrånende terræn i bunden af en slugt. Anlægget måler 17 m i NNV-SSØ og er 15 meter i VSV-ØNØ. Volden er mellem 2 og 3 meter bred og er i NNV gennembrudt i en bredde af 1 meter. Indvendig er volden op til 1 meter høj. I VSV og ØSØ er højden 0,2 meter, mens volden i SSØ går direkte over i slugtens skrænt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnden afmærkning: I midten af det hesteskoformede anlæg er der nedhamret en træpæl, der dannede grundlag for udmålningen af 100 m. zonen. Pleje: Anlægget er i dag nærmest utilgængelig p.g.a. tæt bevoksning, det må derfor foreslås, at der foretages anlægget og at der etableres en sti til området. Parkering ikke muligt. ** Seværdighedsforklaring ** Et for området helt usædvanligt voldanlæg - en fløjtestue eller fårefold - der er romantisk beliggende i en slugt bevokset med gammel nåletræsskov. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
1991
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFårefold i form af en hesteskoformet græstørvsvold, 15 x 17 m stor med 2-3 m brede vægge. Midt i fårefolden fandtes en meget stor slagsten med knusespor i begge ender.
1991
Museal besigtigelse - Fur Museum
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister "A Hwistelnstown" Et hesteskoformet voldanlæg, beliggende på skrånende terræn i bunden af en slugt. Anlægget måler 17 m i NNV-SSØ og er 15 meter i VSV-ØNØ. Volden er mellem 2 og 3 meter bred og er i NNV gennembrudt i en bredde af 1 meter. Indvendig er volden op til 1 meter høj. I VSV og ØSØ er højden 0,2 meter, mens volden i SSØ går direkte over i slugtens skrænt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Anden afmærkning: I midten af det hesteskoformede anlæg er der nedhamret en træpæl, der dannede grundlag for udmålningen af 100 m. zonen. Pleje: Anlægget er i dag nærmest utilgængelig p.g.a. tæt bevoksning, det må derfor foreslås, at der foretages anlægget og at der etableres en sti til området. Parkering ikke muligt. ** Seværdighedsforklaring ** Et for området helt usædvanligt voldanlæg - en fløjtestue eller fårefold - der er romantisk beliggende i en slugt bevokset med gammel nåletræsskov.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hesteskoformet voldanlæg eller fold, beliggende nedenfor skrænt. Noget tilgroet af buskads. Der er skilt til anlægget ved sto, men uden angivelse af retning.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links