Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1009229
Sted- og lokalitetsnummer
110703-124
Anlæg
Dyrefold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst, men meddelt til ejer: NST Kreaturfold. Cirkelformet jorddige, 20 m i ydre diameter. Diget er 2,5 m bredt og 0,75 m højt, afbrudt af en åbning i SSV. I NNV-delen af diget findes mindre beskadigelser efter kørsel. Græsklædt, friholdt for træer

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt kreaturfold i udkant af skov.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt, ringformet dyrefold i plantage.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links