Emiliekilde ligger på Strandvejen ved Emiliekildevej i Gentofte Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Monumentet er rejst, i 1782 af den dansk-tyske lensgreve og politiker Ernst Heinrich von Schimmelmann, som mindesmærke over hans første hustru, Emilie Caroline. Ernst og Emilie blev gift i 1775 i Ahrensburg. De boede i København men tilbragte somrene på det nærliggende landsted Sølyst. Emilie, der var født Rantzau i 1752, døde 6. februar 1780 af tuberkulose efter kun fem års ægteskab. Mindestøtten er tegnet i 1780 af Nicolai Abildgaard, og digtet er forfattet af Christen Henriksen Pram. Gennem tiden har Emilie's Kilde været en vigtig del af romantikkens kultur og er afbildet på adskillige guldaldermalerier.

Beskrivelse

Mindestøtten Emiliekilde står ved Strandvejen og Emiliekildevej i Klampenborg nord for København. Mindestøtten er en firkantet 5,7 meter høj søjle, der ligesom den foranliggende trappe og bagvedliggende halvmur, er opført af rød granit. Søjlens sokkel har en rundbuet åbning indtil en kilde, der springer ud gennem et lille rør. Øverst er søjlen afsluttet af en hvid marmorsten, med inskriptionen EMILIA'S KILDE herover findes en tandsnitsgesims og en urne af sandsten. Midt på søjlen findes en hvid marmortavle hvori et digt er indhugget. Dog er skriften i dag noget utydelig. Stenens inskription: "Emilie. Her vankede du eengangagh for længst ey meerhelligt er det sted dy yndedeuskyldighed himlens uskyldighedopfyldte hiertet ved dit navnog hvo som elsketnævne det med taarer. Anno 1780."

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til mindestøttens placering ved Søholm, der afspejler at dette er et personligt mindesmærke tæt på familiens sommerbolig, dog placeret i udkanten af haven, således at også offentligheden kan besøge Emilieskilde. Hertil kommer værdien ved den høje placering i landskabet, hvilket giver en idyllisk og smuk udsigt over Øresund.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Emiliekilde knytter sig til støttens funktion som mindesmærke for Emilie Schimmelmann, hvilket kan aflæses i stenens inskription samt den øverst placerede urne. Hertil kommer at mindestøtten fortæller om datidens praksis med at rejse mindesmærker blandt det bedre borgerskab.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi relaterer sig til udførelsen i klassicistisk stil, med en stram symmetri og anvendelsen af geometriske og klassiske former fra antikken, herunder rette vinkler, vandrette bånd og tandsnitsgesims. Tillige har den bagved liggende mur værdi for støttens komposition da dennes langstrakte form opvejer støttens højde, og får monumentet til fysisk og visuelt at virke større.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links