Faktaboks

Ernst Hansen
Født
29. oktober 1892, Ringkøbing
Død
8. maj 1968, København
Titel
Maler, tegner, grafiker
Virkested
Danmark

Biografi

Ernst Hansen fulgte undervisning på Kunstakademiets billedhugger- og malerskole, men han fortsatte sin karriere som tegner og grafiker. Han fandt tidligt inspiration i August Rodins akvareller og blev ligeledes påvirket af Thorvald Bindesbølls dekorative stil samt af Lorenz Frølichs streg. Desuden interesserede han sig for vikingeornamentik og middelalderlig billedkunst. H. udtrykte sig i en enkel streg, og det blev arbejdet med linien, der blev det essentielle i hans kunst. H.s motivvalg var alsidigt, dog foretrak han den nøgne kvindekrop, gengivet med et erotisk anstrøg. Desuden havde han en forkærlighed for naturmotiver: Dyr, fugle og landskaber, som han forstod at gengive med præcis streg.

Hans enkle stil gjorde ham til en efterspurgt illustrator, og mange af hans motiver kunne i en længere årrække ses i de danske dagblade, specielt på Politikens og Berlingske Tidendes forsider. H. foretog flere rejser til Grønland, hvor adskilige af hans motiver stammer fra. I begyndelsen af 1930rne deltog han i Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition, og igennem en længere periode illustrerede han dennes artikler om Grønland. H. var en produktiv bogillustrator, og hans arbejder er først og fremmest kendt herigennem. H. udførte adskillige træsnit i samme enkle stil. Han arbejdede også her på at opnå størst grafisk virkning ved hjælp af sort-hvide kontraster. H. fortsatte som tegner og grafiker indtil sin død, men hans karriere nåede sit klimaks i mellemkrigsårene, hvor de vigtigste af hans arbejder blev til.

Genealogi

Hansen, Ernst Henry Theodor, 1892-1968, tegner, grafiker og maler. *29.10.1892 i Ringkøbing, †8.5.1968 i Kbh., begr. på Fr.berg (Solbjerg Kgrd.). Forældre: Kreditforen.fuldmægtig Niels Fr. Julius H. og Doris Hansine Ernestine Hogrefe. ~6.8.1923 i Kbh. med Ingerid Sørensen, *8.4.1894 på Fr.berg, †15.3.1977 i Kbh., datter af zoolog William Emil S. og Kirsten Andersson.

Uddannelse

I malerlære, Århus 1907; svend 1911; Århus Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (bl.a. Joakim Skovgaard) okt. 1910-forår 1919.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links