Faktaboks

Harald Hansen
Født
18. februar 1890, København
Død
30. juni 1967, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Harald Hansen gik på Akademiet i en af de mest hektiske perioder i 1900-tallets danske kunst, da den internationale modernisme kom til landet og satte sit præg på de unge kunstneres arbejder. H.s noget tunge, akademiske stil afløstes hurtigt af store, enkle og monumentale kompositioner med spydkastere, ryttere, akrobater og stangspringere, karakteristiske eksempler på tidens interesse for dynamik og bevægelse. Hans udprægede sans for en kompositions monumentale virkning, ret enestående for hans generation, belønnedes allerede fra midten af 1920rne med en række store, dekorative opgaver. Inspireret af J.F. Willumsens akvareller, malede han fra slutningen af 1920rne til omkring 1960 en række bjerglandskaber, skildret med vægt på såvel de store flader, som liniernes virkninger. Den følsomme og lyriske side i hans personlighed kom til udtryk i landskabsbillederne fra de mange rejser i udlandet, fra Asserbo Plantage og Anholt, hvor det umiddelbart sansede naturindtryk er indfanget. I sine senere år blev han en værdsat portrætmaler for kongehuset og erhvervslivet. Allerede fra 1920rne blev hans motivkreds fastlagt og bortset fra de tidligste år var han, kunstnerisk set, isoleret fra sin samtids internationale strømninger.

Genealogi

Hansen, Harald Hans Vilhelm, 1890-1967, maler. *18.12.1890 i Kbh., ?30.6.1967 smst., begr. smst. (Fællesgrav, Bispebjerg Kgrd.). Forældre: Snedkerm. Peder H. og Fanny Elisabeth Olsen. ~1° 21.10.1917 i Kbh. med Gytha Prior, *24.11.1893 i Ordrup, ?18.7.1953 på Fr.berg, datter af børstjener Andreas P. (navneskift fra Larsen 1905) og Jacobine Amalie Jensen. Ægteskabet opl. ~2° 13.1.1923 i Kbh. med maleren, senere mag.scient., dr.h.c. Henny Plenge (Henny Harald Hansen), *18.4.1900 smst., ?12.10.1993 smst., datter af fuldmægtig, senere kontorchef Vilh. Antonius P. og Ingeborg Riise. Ægteskabet opl. 1944. ~3° 8.8.1945 på Fr.berg med sekr. Susanna Elisabeth Baumann, *16.1.1914 i Kbh., ?11.7.1986 smst., datter af kontorchef Ove Raimund B. og Janet Galloway.

Uddannelse

Malersv. 1909; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. jan. 1908 (P. Rostrup Bøyesen, L. Tuxen, Viggo Johansen), afg. maj 1915.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links