Farum Midtpunkt blev opført i årene 1972‑75 som en af periodens mest eksperimenterende og beundrede bebyggelser, hvor 1.624 rummelige boliger blev samlet omkring fællesrum, der skulle fremme det sociale liv. Betonbyggeriet blev beklædt med rustrøde cortenstålplader, der har givet det tilnavnet Rustenborg.
.

Farums gamle stråtækte og teglhængte huse er velbevarede. Her ligger bl.a. Rytterskolen fra 1726 på adressen Kålundsvej 21. Af stationsbyens bygninger kan nævnes Danske Bank, oprindelig Slangerupbanens Oplands Bank på Farum Hovedgade 35, det gamle konditori, nu kro på Farum Hovedgade 42, og Jernbanehotellet, nu konditoriet Farumhus på Farum Stationstorv.

Farum Midtpunkt blev opført i perioden 1972‑75. Arkitekterne bag var Fællestegnestuen ved Jørn Ole Sørensen, Viggo Møller-Jensen og Tyge Arnfred. De rummelige lejligheder er bygget op omkring en terrasse og er forskudt i forhold til hinanden.

Markerne mellem Farum Midtpunkt og landsbyen Stavnsholt blev i løbet af 1970’erne bebygget med villaer, parkbebyggelser, fx Fuglsangpark af tegnestuen Vandkunsten, og institutioner. Stavnsholt udgør den østligste del af Farum og er med sine gamle gårde omkring gadekæret en velbevaret landsby.

Videre læsning

Læs mere om Farum

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur