Farum Midtpunkt blev opført i årene 1972‑75. 1.624 rummelige boliger blev samlet omkring fællesrum, der skulle fremme det sociale liv. Betonbyggeriet blev beklædt med rustrøde cortenstålplader, der har givet det tilnavnet Rustenborg.

.

Farum Station er mod nord endestation for S-togslinje A og i myldretiderne på hverdageogså for linjen Bx.

.

Farum er Furesø Kommunes største by med 20.302 indbyggere og et areal på 768 ha. Byen ligger nord for den tunneldal, der indeholder Farum Sø og Furesø. Området er meget afvekslende med skove, moser og søer. Afstanden til København er 20 km.

De trafikale forbindelser til storbyen er fine med Hillerødmotorvejen, Frederiksborgvej, S-tog og supercykelsti. Både Hillerødmotorvejen, den ældre Frederiksborgvej og S-banen passerer Fiskebæk mellem Farum Sø og Furesø. Byen Farum ligger på begge sider af disse veje med store parcelhuskvarterer nærmest søerne. Nord for den øst-vest-gående Paltholmvej med centerfunktioner findes forskellige typer af almene boliger og i nordvest et erhvervskvarter.

Byens nuværende centrum ligger i en lille firkant afgrænset af Stavnsholtvej, Frederiksborgvej, Paltholmvej og Hillerødmotorvejen. Her ligger bl.a. det gamle rådhus, Farum Bytorv og Farum Kulturhus med bibliotek, kunstgallerier, lokalhistorisk arkiv, musikskole, billedskole, filmskole og Immigrantmuseet.

Farum Centrum, 2018. Både det middelalderlige centrum og nutidens handelsstrøg ses på kortet. Fra kirken, der er omkranset af Kålundsvej og Søvej, stråler de gamle markskel, der afgrænsede landbrugssamfundets vange i form af Farum Hovedgade, Gammelgårdsvej, Farum Gydevej, Fuglevænget og Lillevangsvej. Nu foregår de fleste byaktiviteter ved Farum Bytorv og Farum Kulturhus øst for det gamle centrum. Frederiksborgvej, den tidligere hovedforbindelse til København, er nu suppleret af Hillerødmotorvejen, der ses i kortudsnittets sydøstlige hjørne.

.

Stednavnets betydning

Navnet Farum kendes fra *1321‑23, hvor det optræder i formen Farom. I senere kilder findes det som Faaroom (1372) og Farrvm (1457). Navnet er sammensat af de gammeldanske substantiver far og rum, hhv. i betydningen »vej, overfartssted« og »ryddet bebyggelsesplads«, dvs. den ryddede bebyggelsesplads ved overfartsstedet, sigtende til bebyggelsens placering ved vejen mellem Farum Sø og Furesø.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer