Flintholm Kirke, der blev indviet i 1960, er tegnet af Paul Staffeldt Matthiesen og er Frederiksberg Kommunes yngste kirkebygning. Sognet blev dog allerede udskilt fra Lindevang i 1949, og i de første år var de kirkelige handlinger således henlagt til en midlertidig barakbygning. Trods byggeåret er teglstensarkitekturen ikke præget af modernismen, men er holdt i en tilbageskuende, nyromansk stil, helt i tråd med kommunens ældre kirker. Det øst-vest-orienterede langhus har tilbygninger ud for korets nordog sydside, og hvor tagrygningerne skærer hinanden, er en kobbertækt tagrytter anbragt. Af den i øvrigt ret enkle arkitektur ses på gavlene en stigende rundbuefrise. Kirkens indre dækkes af et langsgående tøndehvælv, og i øst har Jais Nielsen i 1960 udført tregruppevinduernes glasmosaikker.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker