Immanuelskirken er tegnet af arkitekt og senere kongelig bygningsinspektør Andreas Clemmensen. Bygningen, som blev til i et frugtbart samarbejde med brødrene Joakim og Niels Skovgaard, står som en moderne fortolkning af det nordiske teglstensbyggeri i middelalderen.

.

Immanuelskirken på Frederiksberg blev opført 1892‑93 som kirke for Københavns Valgmenighed af 1890. Kirken er tegnet af Andreas Clemmensen, mens menighedshuset med tårnet fra 1904‑05 er udformet i samarbejde med Rasmus Rue. Kirken blev skabt i tæt samarbejde med først og fremmest brødrene Joakim og Niels Skovgaard, men også med andre grundtvigsksindede kunstnere som fx Niels Larsen Stevns. Bygningen er i nyromansk stil og opført af røde, håndstrøgne teglsten i munkestensformat. Grundplanen er rektangulær med afrundet østafslutning. Facaderne er inddelt i to stokværk adskilt af en kordongesims, og i hver etage er smalle, rundbuede åbninger. Den mest markante prydelse på kirkens på én gang kraftfulde og afdæmpede ydre er det rundbuede blændingsgalleri over hovedindgangen i vest.

Clemmensen tegnede selv det meste af inventaret, mens udsmykningen altovervejende blev udført af Skovgaardbrødrene. Mest iøjnefaldende er Niels Skovgaards altermaleri Dåben på Pinsedag, der først blev færdiggjort i 1905. Det lyser op i det store, tøndehvælvede rum med de mørke stole og pulpiturer og er afgørende for den vellykkede helhed.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker