Faktaboks

Andreas Clemmensen
Født
7. august 1852, Laek, Schleswig
Død
5. december 1928, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.
.

Biografi

Andreas Clemmensens betydeligste virke falder i tiårene omkring 1900, hvor han skabte sig en position som en af sin tids førende danske arkitekter. Den senromantiske trang til individuelt udtryk, ofte med et nationalt præg, kendetegner hovedparten af hans arkitektur, men samtidig blev han en af banebryderne for en større enkelhed og klarhed som reaktion på de forudgående årtiers stærkt effektsøgende og dekorationsglade arkitekturstrømning. Efter tidens skik anvendte C. forskellige stilarter, men alligevel fik hans bygninger et vist personligt præg bl.a. gennem en fin sans for proportioner og helhed samt en forkærlighed for et malerisk udtryk. Læretiden hos J.D. Herholdt og et Italiensophold 1880-83 har sat sig tydelige spor i C.s tidlige arbejder, f.eks. rødstensvillaen Allehelgensgade 19 med keramisk udsmykning af facaderne, eller hans første sommerhuse i Hornbæk, der er individuelt bygget med en praktisk og ligefrem udformning, inspireret af simple italienske landhuse. Fra denne periode stammer også Oehlenschlægergades Skole med centralt ovenlysrum, en forløber for aulaskolen. Det store gennembrud som arkitekt fik C. med palæstilen, inspireret af 1700-tallets aristokratiske arkitektur, som han anvendte i en række byggerier i Stockholmsgadekvarteret, bl.a. Farmaceutisk Læreanstalt, Stockholmsgade 35-39 og 45-57, og den præmierede villa Kristianiagade 1. Fælles for disse er en reliefagtig klassicerende dekoration af de pudsede facader forenet med klassiske stilmotiver som frontoner og balustrader. Den enkelhed og homogenitet, der præger disse bygninger forlod C. dog snart til fordel for et mere varieret udtryk, som det ses i Glaciskarreen, hvor palæstilen kombineres med fremmede stilelementer eller i villaen, Kristiniagade 9, med velafbalancerede asymmetriske facader. C.s arbejder i palæstil blev meget beundret i samtiden og har givetvis haft stor betydning for udbredelsen af denne stil såvel i villa- som etagebyggeriet. En studierejse til England i 1901, hvor C. mødte C.F.A. Voysey, fik stor betydning for hans videre udvikling, idet flere af hans arbejder bærer et tydeligt engelsk præg, således rødstensejendommen, Forchhammersvej 12-16 med malerisk grupperede karnapper og gavle eller hans egen hvidpudsede villa, Tingskiftevej 4 med en uregelmæssig plastisk bygningskrop udstyret med en tårnlignende udbygning i bindingsværk samt en praktisk og ligefrem planudformning indefra udad med varierede rumformer og lysindfald. Også den barokke strømning har sat sig enkelte spor i C.s produktion, f.eks. husene i Maribo og Høng. Undertiden gav C. sine bygninger et mere jævnt dansk præg, som det bl.a. ses i Hannenov Skovridergård og postbygningen i Tølløse. På landsudstillingen i Århus 1909 opførte han desuden et hus, hvis idé netop var at vise enkel og homogen dansk byggeskik. En selvstændig placering i C.s produktion indtager kirkebyggeriet, hvor han overvejende anvendte romansk stil, som i Immanuelskirken, der er opført som et enkelt langhus med simple detaljer af romanske motiver i en fri bearbejdning, der skulle blive inspirationskilde for adskillige kirker de to følgende årtier. Nævnes kan også fra hans senere år Glücksborgernes Kapel, Roskilde Domkirke, et lille byzantinsk inspireret centralanlæg med kuppel.

Genealogi

Clemmensen, Andreas Lauritz, 1852-1928, arkitekt. *7.8.1852 i Læk, Slesvig, ?5.12. 1928 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Sognepræst, senere kateket Carl Frederik C. og Charlotte Laurence Hass. ~12.9.1884 i Slagelse med Dagmar Sofie Becker, *19.3.1859 smst., ?6.5.1917 i Kbh., datter af tapetserer Christoffer Gottfried Theodor B. og Christiane Birgitte Petersen.

Uddannelse

Dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. 1867-75. Ansættelser: Tegner og konduktør hos J.D. Herholdt og Hans J. Holm.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links