Faktaboks

Tage Olivarius
Født
2. oktober 1847, Mandø
Død
1905, Rørvig
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Tage Olivarius kom til Randers i 1876 som konduktør for Vilhelm Dahlerup, og hans arbejder består hovedsagelig af offentlige bygninger som skoler, sygehuse og kirker, mest på Randersegnen, men med enkelte bygninger i Nord- og Østjylland. Hans værker præges af tidens historicisme, hvor forskellige stilarters formsprog vælges til forskellige formål, dog i en forholdsvis moderat form, som ikke virker opsigtsvækkende i provinsbymiljøerne. Hans skifertækkede landsbykirker i røde mursten synes bygget over stort set samme skabelon, blot med den forskel at nogle er nyromanske, andre nygotiske. Vesttårnets underrum fungerer typisk som forhal, og selve tårnet afsluttes i flere tilfælde af et pyramidespir. Interiørerne er gennemgående spartanske og har flade trælofter. Dog præges Uldum Kirkes indre af det lokale højskolemiljø og den gryende nationalromantik, specielt i bjælkeloftets vikingeinspirerede ornamentik.

Genealogi

Olivarius, Tage Christian de Fine, 1847-1905, arkitekt. *2.10.1847 på Mandø, †august 1905 i Rørvig, begr. 8.9.1905 i Randers. Forældre: Sognepræst Mathias Christian O. og Sophie Jacobine Wettergreen. ~4.11.1880 i Randers med Charlotte Mogensine Andersen, *25.1.1860 smst., †13.5.1946 smst., datter af mægler Adolf A. og Christine Rasmine Cortsen.

Uddannelse

I murerlære, svend; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. 1867, afg. 1876. Ansættelser: Kond. hos V. Dahlerup.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links