Faktaboks

O.P. Momme
Født
18. marts 1854, Ørum ved Horsens
Død
25. marts 1899, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

O.P. Momme var en dygtig tegner, der førte pennen med sikkerhed og elegance. Herom vidner ikke blot hans rejsestudier, men også guldmedaljeprojektet og flere perspektiver af udførte arbejder. M. mestrede, som almindeligt var, alle de historiske stilarter og komponerede med lethed i såvel nygotik som renæssance, nyrokoko og palæstil, uden dog at opnå bemærkelsesværdige resultater. Kirkerne må dog siges at være vellykkede eksempler på tidens utallige gotiserende nybygninger.

Genealogi

Momme, Ole Peter, 1854-1899, arkitekt. *18.3.1854 i Ørum ved Horsens, ?25.3.1899 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Herredsfuldmægtig, kancelliråd Laurits M. og Elsine Sørensen. ~30.10.1885 med Thora Henriette Christine Simonsen, *5.1.1859 i Nyborg, ?18.1.1921 i Kbh., datter af stabshornist, senere hospitalsforvalter Wilcken Heinrich Ditleff S. og Ane Kirstine Hansen.

Uddannelse

I murerlære hos A. Fussing; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. sept. 1871, ark.sk. forb.kl. okt. 1876, ark.sk. nov. 1877, afg. marts 1881, lille guldmed. 1887 (et fyrsteligt Residensslot). Ansættelser: J.D. Herholdt, kond. ved opf. af Bikuben, Silkeg. 8, Kbh., 1883- 84.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links