Faktaboks

Carl Brummer
Født
12. juli 1864, Oregård ved Bogense
Død
14. februar 1953, Skovshoved
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Carl Brummer brød tidligt igennem med det frit komponerede, maleriske landhus Ellestuen, der med sin gennemgående, centrale hal med galleri, hvidkalkede mure, bræddegavle og græstørvstag brød med datidens konventionelle villatype. Den frie komposition og de personligt udformede interiører vakte stor opmærksomhed i både ind- og udland og lagde grunden til et omfattende villabyggeri i årene til og med 1. verdenskrig villaens klassiske blomstringstid herhjemme. Med de to ryvangsvillaer Svanemøllevej 56 og Lundevangsvej 12 slog B. sit navn fast som bourgeoisiets foretrukne villaarkitekt. De repræsenterer begge noget af det bedste i perioden, med den frigjorte, virtuose behandling af nybarokke former i røde, håndstrøgne sten. Berejst, international og velbevandret i arkitekturhistorien blev B. aldrig fanget ind af snævre dogmer, men videreførte ånden fra sine læremestre Meldahl og Storck: Sansen for det væsentlige, fri af fordomme, en veludviklet proportionssans og kultiverede detaljer.

Barok og rokoko stod dog hans hjerte nærmere end C.F. Hansens klassicisme, men Statens Gymnastikinstitut og Haderslev Bispegård er værdige repræsentanter for nyklassicismen. Med udgangspunkt i dansk empire, Bedre Byggeskik og 1920rnes og 30rnes enkle, funktionsbestemte byggeri udviklede B. dog efterhånden en saglig, usmykket arkitektur, repræsenteret ved Gurre Kirke, hans eget hus og ideen til "buehuset", lejrskolen ved Buresø, der opførtes udelukkende af korte brædder. Hans virksomhed som møbel- og interiørarkitekt var præget af et stærkt engagement i strømningerne fra Skønvirke og Deutscher Werkbund, men mange af disse arbejder er gået tabt. Med utrættelig energi, og på trods af tiltagende blindhed, kæmpede B. i 1930rne og 40rne for flere idéprojekter, bl.a. en haveby ved Vestenceinten, Kbh., men uden held. B.s selvbiografi giver et kaleidoskopisk, vidtløftigt billede af hans begivenhedsrige liv og, sekundært, af et livsværk, der er enestående i dansk arkitektur.

Genealogi

Brummer, Carl Harald, 1864-1953, arkitekt. *12.7.1864 på Oregård ved Bogense, ?14.2.1953 i Skovshoved, begr. på Gent. Kgrd. Forældre: Forpagter Hans Frederik B. og Ida Amalie Christensen. ~8.4.1910 på Fr.berg med maleren Benedicte Olrik (se Brummer, Benedicte), *27.9.1881 smst., ?28.9.1974 i Hell., datter af maleren og billedh. Ole Henrik Benedictus O. og Hermina Valentiner.

Uddannelse

Tømrersv. 1883; Det tekn. Inst., Bygn.sk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. febr. 1888, afg. jan. 1896. Ansættelser: Medarb. hos F. Meldahl (Frederiksborg Slot); hos H.B. Storck 1885-93 (kond. ved restaur. af Maribo Domk. og St. Heddinge K.); hos V. Koch 1896 (Zionsk., Østerbro og Skt. Lucas K., Fr.berg).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links