Faktaboks

Claudius August Wiinholt
Født
24. august 1855, Røved
Død
19. september 1905, Sparkær
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Claudius August Wiinholt nåede trods sin korte levetid at opføre et stort antal bygninger i historicistisk stil i røde mursten, ofte med smuk ornamentik. Fra 1888 havde han tegnestue i Viborg, hvor han opførte pragtvillaen med det græskklingende navn Tatoi til sig selv. Villaen har pudsede facader og murstensindfatninger om vinduerne i lighed med Daas Palæ i Viborg. W. er især kendt for sit kirkebyggeri, som han havde hentet gode forudsætninger for hos Uldall og Storck. Kirkerne er i romansk eller gotisk stil med planer enten i latinsk eller tillempet græsk korsform med spir over korsskæringen. Flere har bemærkelsesværdige, fritstående klokkestabler af træ. Adskillige kirker har parvis ligheder, f.eks. Herning-Isenvad, Hadsund-Øster Hurup, Iglsø-Hovborg og Skt. Peders Kirke i Randers-Vorupør. Med tiden er flere af kirkerne blevet ændret indvendigt og ombygget.

Blandt hans tidlige bygninger kan Teknisk Skole i Holstebro fremhæves for de halvrunde murede indfatninger omkring vinduerne med fin detaljerigdom, inspireret af italiensk renaissance. I Ting- og arresthuset i Herning og i Teknisk Skole i Viborg er der enkeltheder, som symbolsk afspejler bygningernes brug. Ting- og arresthuset er et hovedværk, hvis stil peger tilbage til hansetidens gotiske murstensbyggeri med glaserede murstensdetaljer. I 1898 fandt W. forholdene for små i Viborg og flyttede til København. Han havde dog stadig byggeopgaver i Jylland, og han døde ganske kort efter indvielsen af Sparkær Kirke ved Viborg.

Genealogi

Wiinholt, Claudius August, 1855-1905, arkitekt. *24.8.1855 i Røved, Ødum Sogn, ?19.9.1905 i Sparkær, begr. i Viborg. Forældre: Landvæsenskommissær, proprietær Frits Erik Bang W. og Maren Anthony Munk. ~20.10.1890 i Rindum med Ragna Marie Rahbek, *18.3.1861 på Nørre Karstoft, Skarrild Sogn, ?3.9.1892 smst., datter af proprietær Christian Johan Lodbjerg R. og Sophie Charlotte Julie Koefoed.

Uddannelse

I skibsbygn.- og karetmagerlære, Randers; tømrersv. 1873; C.V. Nielsens tegnesk., Kbh.; Kunstakad. Kbh., ark.sk., 1876-1885. Ansættelser: Hos ark. Fritz Uldall, Randers; kond. hos F. Meldahl; hos H.B. Storck ved restaur. af Hee K. 1882-84 og opf. af Abel Cathrines Stiftelse, Kbh. 1886.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links