Faktaboks

Henrik Hagemann
Født
5. september 1845, Viborg
Død
21. september 1910, Holte
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.

Biografi

Henrik Hagemanns flerårige virke hos Ferd. Meldahl satte sig ikke nævneværdige spor i hans arkitektur. En undtagelse er måske det særprægede Kunstnerhjem i Gothersgade, som idémæssigt var inspireret af Meldahl og også financieret af ham. H. var livet igennem optaget af renæssancearkitekturen, og hans egen arkitektur blev stærkt præget af denne. Et fint eksempel er Gothersgade 137, hvor der også kan spores senklassicistiske træk. Lejlighedernes plan og husets beliggenhed svarer til beskrivelsen i Soya: Min Farmors Hus. Blandt arkitektkolleger blev H. betragtet som konservativ. Tiden hyldede en mangfoldighed af historiske stilarter med stærk vægt lagt på de dekorative detaljer. I H.s arkitektur er helheden, proportioneringen og det enkle rytmiske forløb det gennemgående. Karakteristisk i så henseende er Worsaaesvej 13, som med sine kraftige, kvaderindrammede vinduer indtager en særstilling i det københavnske facadebillede. Ved hans død var H.s arkitektur ikke vurderet særlig højt blandt fagfæller, hvad den meget knappe notits om dødsfaldet i Architekten mere end antyder.

Genealogi

Hagemann, Henrik Ole Martinus, 1845-1910, arkitekt. *5.9.1845 i Viborg, ?21.9.1910 i Holte, begr. i Humlebæk. Forældre: Købmand Schack Grundahl H. og Elise Hansen. ~1° 8.10.1872 i Gosmer med Marie Cecilie Bay, *31.7.1846 i Rudkøbing, ?9.12.1900 på Strandgård ved Rungsted, datter af købmand, senere forpagter af Gersdorffslund, proprietær Corfits Carl Emil B. og Johanne Cathrine Jacobsen. ~2° 14.5.1902 med Marie Nikoline Heiberg, *20.2.1856 i Kbh., ?19.7.1946 på Fr.berg, datter af underbogholder i Finansmin., senere kammerråd Bertel Nicolai H. og Caroline Marie Buch.

Uddannelse

Tømrerlærling i Århus; priv. tegneundervisn. hos ark. V. Th. Walther; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh., ark. sk. 1865-72. Ansættelser: Hos Ferd. Meldahl i en årrække.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links