Faktaboks

Vilhelm Ahlmann
Født
14. februar 1852, Fogdarp, Skåne
Død
12. maj 1928, Hillerød
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Vilhelm Ahlmann tilhørte den historiserende retning efter Herholdt, og hans selvstændige, til tider kraftfulde arkitektur, vidner om god kunstnerisk sans og historisk indsigt. Han har udfoldet en stor virksomhed omfattende især institutionsbygninger, nærmest i italiensk renæssancestil, og kirkebygninger med træk fra middelalderlig teglstensarkitektur, ofte med korsform, tresidet kor og smalt vesttårn med pyramidespir. Ved restaureringer kunne hans grundighed give den historiske bygning en hård medfart. A. var en god tegner og bidrog til bogværkerne: Danske Tufstens-Kirker (1894), Grenaa Egnens Kridtstenskirker (1896), Jydske Granitkirker (1903) samt til opmålingsværket Ældre nordisk Architektur. I 1896 opmålte A. sammen med Storch Grenaaegnens kirker og i 1903 jydske kirker i øvrigt.

Genealogi

Ahlmann, Hans Vilhelm, 1852-1928, arkitekt. *14.2.1852 på Fogdarp i Skåne, ?12.5.1928 i Hillerød, begr. på Fr.berg. Forældre: Proprietær Nicolai A. og Anna Marie Magdalene Dons. ~25.9.1880 i Århus med Cecilie Margrethe Dorothea Hansen, *29.8.1851 på Koldkærgård, Kasted sogn, ?12.6.1931 på Fr.berg, datter af proprietær Christian Wilhelm H. og Hedvig Mathilde Elisabeth Albertz.

Uddannelse

Tømrerlære i Kbh., dimitt. fra Tekn. Inst. smst. 1869; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1870-76.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links