Faktaboks

J.B. Løffler
Født
30. september 1843, Frederiksberg
Død
19. december 1904, Frederiksberg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

J. B. Løffler udførte som arkitekt forholdsvis få værker, og de bærer gerne præg af den interesse for ældre romansk kunst og arkitektur, som fangede ham allerede i de unge år, ikke uden påvirkning fra N.L. Høyen. I over 30 år virkede han for Nationalmuseet og har indlagt sig stor fortjeneste ved udforskning og dokumentation af mindesmærker, bl.a. ved systematisk berejsning af en snes herreder. Han har skrevet flere monografier, bedst om Vitskøl Kloster, men hans registrering af middelalderens gravstene med minutiøse tegninger kan tildeles størst videnskabelig værdi.

Genealogi

Løffler, Julius Bentley, 1843-1904, arkitekt. *30.9.1843 på Fr.berg, †19.12 1904 smst., begr. i Gent. Forældre: Fuldmægtig, senere kontorchef ved Det kgl. Teater, etatsråd Ernst Richard L. og Julie Abildgaard. Ugift.

Uddannelse

Borgerdydsk., Kbh.; Kunstakad. Kbh., ark.sk. forb.kl. jan. 1862, ornamentkl. okt. 1863, bygn.kl. feb. 1864, ark.sk. nov. 1865, bestået hovedprøven og den praktiske skitseprøve af den kunstneriske del af afg.prøven som ark. dec. 1867, ark.perspektivisk tegn. antaget marts 1868, kunstnerisk skitseprøve antaget juli 1868; tegnet hos Chr. Hansen (Zoo. Mus.); sideløbende stud. af da. middelalderarkæologi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links