Faktaboks

Mathias Bidstrup
Født
25. marts 1852, Rønne
Død
25. januar 1929, Rønne
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Mathias Bidstrup var kun lige begyndt på Kunstakademiet, da han af familien blev kaldt tilbage til Bornholm for at blive medindehaver af byggefirmaet H.P. Bidstrup. Forinden havde han dog fået kontakt med J.D. Herholdt, og snart efter deltog de sammen i arbejder på bornholmske kirker. I 1879 fik B. overdraget restaureringen af Nylars kirke, og hans første kirkebyggeri, Vester Marie kirke, fulgte i 1883-85. På dette tidspunkt var B. også blevet forstander for Teknisk Skole i Rønne og bestyrelsesmedlem i Rønne Haandværker- og Industriforening. Hans livsbane med det stærke engagement i håndværkets og byggefagenes udvikling var betrådt. Dertil kom interessen for bevaringsspørgsmål, museumsdrift, politik m.m. Blandt B.s bedste arbejder regnes postkontoret i Rønne og de tekniske skoler, hvor B. gav fine prøver på den frie historicismes, og nationalromantikkens, tolkning af både nordiske og europæiske inspirationskilder. I bygningerne er mursten og lokale brudsten ofte anvendt sammen, undertiden også kolorerede og glaserede formsten. B. har med de mange offentlige byggerier fra årtierne omkring århundredskiftet sat sit personlige præg på øens bygningskultur.

Genealogi

Bidstrup, Mathias Andreas, 1852-1929, arkitekt. *25.3.1852 i Rønne, †25.1.1929 smst., begr. smst. Forældre: Skibstømrer Jørgen Bernhard B. og Marie Hansine Sonne. ~17.4.1876 i Rønne med Cecilie (Michelle) Margrethe Bidstrup, *26.4.1845 smst., †14.9.1935 smst., datter af snedkerm. Hans Peter B. og Karen Elisabeth Ipsen.

Uddannelse

Tømrersv. 1870; dimitt. fra C. V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh., forberedelseskl. et kvartal i 1876.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links