Faktaboks

Ferdinand Vilhelm Jensen
Født
27. marts 1837, København
Død
15. april 1890, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Ferdinand Vilhelm Jensen er en typisk repræsentant for stukperioden og den kreds af arkitekter, der samles under betegnelsen Europæerne. Fælles for disse var en international, akademisk holdning til arkitekturen, hvis egentlige formål var at skabe stemning, under anvendelse af udpræget teatralske midler. Fælles var også en betydelig stilhistorisk viden og begejstringen for italiensk og fransk renæssance.

J.s kendteste arbejder er nuværende Brønnums ejendom, Tordenskjoldsgade 1, det første beboelseshus i Gammelholmkvarteret, og ejendommen Bredgade 63-65, hvis facader begge repræsenterer noget af det ypperste fra perioden. Bebyggelsen omkring Søtorvet med tårne, tinder og stukfacader i fransk renæssancestil skylder uden tvivl Ferd. Meldahl meget i hovedtrækkene, men realiseringen og detaljerne er klart Vilh. Petersens og J.s værk. Herudover havde han en større, mere anonym produktion af udlejningsejendomme i de københavnske brokvarterer, især på Vesterbro.

Genealogi

Jensen, Ferdinand Vilhelm, 1837-1890, arkitekt. *27.3.1837 i Kbh., ?15.4.1890 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Viktualiehdl. Anders J. og Karen Kirstine Hansen. ~19.4.1861 i Kbh. med Alvilda Charlotte Frohbøse, *7.12.1833 smst., ?14.3.1913 smst., datter af underofficer Johan Heinrich F. og Juliane Marie Terkildsen.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., jan. 1854-jan. 1860, lille sølvmed. 1859, st. sølvmed. 1860, lille guldmed. 1862-63 (et landslot).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links