Faktaboks

August Klein
Født
11. oktober 1839, København
Død
25. september 1909, København
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

August Klein var elev af Ferdinand Meldahl og tog dennes interesse for landbrugsbyggeri op, ikke blot i forbindelse med den praktiske indretning, men i høj grad også den arkitektoniske udformning. Egentlige fremskrift i kunstnerisk henseende var der dog ikke tale om. De større gårde, som var K.s arbejdsområde, præges alle af stilhistorisk dyrkelse af gotik, renæssance eller sydeuropæisk villastil. Kun i rent tekniske spørgsmål meldte tidens krav til specifikke installationer og større, frie spænd sig, hvilket kan aflæses af de af K. udgivne typetegninger til landbrugsbygninger. K. ombyggede og restaurerede en del gamle herregårde, og resultaterne er tidstypiske, sådan som de afslører arkitektens tillid til egen ekspertise, men de forekommer en eftertid at være ret hårdhændede. Et markant eksempel på K.s forsøg på at forbedre og korrigere fortidens byggeri er Mejlgård, hvor en trefløjet middelalderhovedbygning blev forhøjet med en etage og udstyret med kamtakkede gavle og kviste samt et forhøjet tårn med etagespir.

Genealogi

Klein, August Henning, 1839-1909, arkitekt. *11.10.1839 i Kbh., ?25.9.1909 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Murerm., kaptajn Ditlev Vilhelm K. og Marie Kirstine Skousboe. ~11.10.1871 i Kbh. med Pauline Clementine Lorentzen, *19.6.1850 smst., ?13.4.1930 i Fredensborg, datter af skrædderm. Lars Larsen og Trine Sophie Pedersdatter, adopteret 1856 af vinhdl. Otto Didrik L. og Karen Jensine Schou.

Uddannelse

Polytekn. adg.eksamen 1855; tømrersv. 1858; Kunstakad. Kbh., ark.sk. fra okt. 1856, gennemgik alle klasser uden at tage afg. Ansættelser: Tegn. hos M.G. Bindesbøll og F. Meldahl.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links