Oversigt over den vestlige og nordlige del af kulturarvsarealet set fra SV
.
Oversigt over den NØ lige del af kulturarvsarealet set fra vest
.
Oversigt over den nordvestlige del af kulturarvsarealet set fra den SØ lige kant af arealet
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
120541
Sted- og lokalitetsnummer
110208-94
Anlæg
Flintmine, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.); Kulturlag, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Deklaration lyst på ejendommen matr.nr. 5b, 5c, 6i og 2f Hov By, Sennels sogn: Flintmine ved Hov. For yderligere beskrivelse af anlægget henvises til sagerne F434/65 og F550-269.

Undersøgelseshistorie

1957
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1999
Museal prøvegravning - Museum Thy
1999
Museal prøvegravning - Museum ThyMindre maskinel afgravning for yderligere kontrol af den magnetometiske kortlægning. Det kunne konstateres, at der var et fuldstændigt sammenfald mellem en række af de iagttagne udslag og de konstaterede fyldskifter.
2001
Museal udgravning - Museum Thy
2003
Museal udgravning - Museum ThyVed undersøgelserne i 2001 og 2003 blev der afdækket et ca. 1300 m2 stort område nord og øst for de gamle kridtgrave samt forskellige mindre grøfter og felter. Der blev afdækket en række store og mindre fyldskifter. Kun i et enkelt af de større fyldskifter blev der gravet en profilgrøft, som nåede ca. 1,6 meter ned i fyldskiften uden at bunden blev nået. De øvrige nedgravninger blev kun registreret i niveau med overkanten af undergrunden.. Fundmaterialet, der hovedsagelig er opsamlet/udgravet fra toplagene består af bearbejdet flint, men også keramik og dyreknogler og skaller. Samlet set kan alt oldsagmaterialet fra de to undersøgelser stamme fra yngre bronzeralder. Der er intet i materialet, der med sikkerhed kan henføres til Tragtbægerkultur.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er flintminer. Dækket til og ikke længere synligt i overfladen.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links