Størstedelen af de dansemelodier, man finder på Læsø, svarer i deres opbygning til de former, man finder i det øvrige Danmark. Men nogle melodioptagelser er dog radikalt anderledes, fx melodierne »Petersen« og »Enkelt kæde«. Disse må være videregivet i generationer i bestemte familier på øen, bl.a. Lyden Ottosen- og Vilsenslægterne. I disse melodier kan antallet af takter i en melodiperiode afvige fra de sædvanlige otte og være seks, syv en halv, otte en halv, ni eller endog 17 takter. I turdanse kan perioderne være »elastiske« og forlænges med et eller flere slag afhængig af dansens forløb. Undertiden kan visse intervaller optræde hævede og sænkede eller spilles med en »svævende«, fremmedartet intonation.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans