Asger Jorn er bedst kendt som ekspressiv maler, men han eksperimenterede også med forskellige materialer og har lavet keramiske værker, grafiske arbejder, tegninger og billedvævninger. Udateret foto.
.
Udsigt over Vesterø, Læsø af Søren Hjorth Nielsen fra 1956. Maleriet er fra Hjorth Nielsens senere år, hvor han især dyrkede byen som motiv. Ved horisontlinjen kan omridset af Vesterø Kirke ses.
.

Læsøs isolerede beliggenhed i Kattegat har inspireret kunstnere siden midten af 1800-tallet. Det intense lys reflekteret på havoverfladen, strandengene og indlandsklitterne samt de tangtængede huse har givet Læsø en plads i den danske kunsthistorie.

Blandt de første malere på Læsø var guldaldermaleren Martinus Rørbye, som i 1847 lavede en række tegninger af øens natur, huse og folkeliv. Et par år senere fulgte P.C. Skovgaard, der i 1849 malede landskaber og tangtængede huse på øen. I 1870’erne malede L. Tuxen her, og skagensmaleren Michael Ancher har skildret en pige i læsødragt i et udateret maleri. Fynbomaleren Johannes Larsen besøgte også Læsø i ekspeditionsskibet Rylen sammen med maleren og forfatteren Achton Friis på deres ekspedition rundt i det danske øhav 1921-24 for at indsamle materiale til storværket De danskes Øer I-III (1926-28).

Modernistiske landskabsmalere som Søren Hjorth Nielsen og Johannes Hofmeister fandt et fristed på Læsø i 1950’erne, hvor især Vesterø Havn fik deres opmærksomhed. Hjorth Nielsen fandt strukturer i byens rum med kirketårnet som et markant pejlemærke, mens Hofmeister var optaget af havets symbolik i en række havnemotiver med en længselsfuldt spejdende kvinde på en mole. I 1970’erne fik maleren Arne Haugen Sørensen og broderen, billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen, tilknytning til Læsø.

I 1964 købte maleren Asger Jorn gården Bangsbohave øst for Byrum. Gården blev Jorns danske base, indrettet med både beboelse og atelier. Købet af gården var kommet i stand gennem Jorns danske gallerist Børge Birch. Bangsbohave var Jorns bolig frem til hans død i 1973; siden 2007 har stedet fungeret som privatejet kunstnerrefugium. I Birchs feriebolig ved Vesterø Havn udførte Jorn i 1965 i sin karakteristiske ekspressive stil en 44 m² stor vægudsmykning i limfarve. Birch skænkede i 1986 maleriet til Københavns Kommune, og efter et både besværligt og tidskrævende arbejde lykkedes det konservatorer at løfte maleriet af væggen. I dag er Jorns maleri splittet op i mindre dele og placeret på ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj.

Billedkunstner og forfatter Per Kirkeby erhvervede i 1980 en tangtænget gård sydøst for Vesterø Havn og opførte i tilknytning hertil et atelier. Her er en række af hans store malerier blevet til. Kirkeby, der er uddannet geolog, bruger og bearbejder ofte naturen og dens former som afsæt for sit kunstneriske virke.

Kunstinstitutioner

Formidlingen af den tidligste billedkunst fra Læsø, bl.a. P.C. Skovgaard, L. Tuxen og Søren Hjorth Nielsen, varetages af Læsø Museum, mens Læsø Kunstforening, Læsø Kunstfestival og Læsø Kunsthal formidler samtidskunsten.

Læsø Kunstforening har siden 1996 arrangeret skiftende kunstudstillinger i Luddes Hus i Byrum og på færgen Margrete. Foreningen disponerer over en stor samling af multikunstneren Erik Skjoldborgs værker.

Læsø Kunstfestival blev grundlagt i 2012 og præsenterer hver sommer udstillinger og workshops med kunstnere, der har tilknytning til Læsø.

Læs videre om

Kunst i det offentlige rum

I Vesterø Havn står en 3,8 m høj bronzeskulptur af en skibsstævn udført af den lokale kunstner Ingegerd Bilving Jørgensen. Skulpturen er opstillet af A/S Læsø Fiskeindustri i forbindelse med virksomhedens 40-års jubilæum i 2003.

.

Kunsten i det offentlige rum er koncentreret i Vesterø Havn, Byrum og Østerby Havn. Skulpturerne bærer ofte et dyremotiv opført i et klassisk materiale som bronze, kobber og sten, og kunstnerne har primært ladet sig inspirere af øens natur.

Læsø-billedhuggeren Ingegerd Bilving Jørgensen har skabt skulpturer til havnefronterne i Vesterø Havn og Østerby Havn, ligesom hun til biografen i Byrum har skabt et relief. Motiverne henter hun i natur- og dyreliv omkring Læsø, udtrykt i forenklede former. Værkerne er primært finansieret af A/S Læsø Fiskeindustri.

Læsø Kommune har ikke etableret et kunstudvalg eller øremærket penge til kunst i det offentlige rum, men kommunen har deltaget i opførelsen af et nyt land art-værk, North Jutland Labyrinth.

Læs videre om

Kunsthåndværk og design

Læsø byder ligesom mange andre kystnære lokaliteter i Danmark på en række forskellige kunsthåndværk, hvor især glaskunst og keramik står stærkt. Turismen har skabt grundlag for, at en del kunsthåndværkere har bosat sig på øen og åbnet værksteder og gallerier. Et eksempel er Lynggård Keramik, På Remmerne, hvor der siden 1988 er blevet fremstillet brugskeramik inspireret af naturens og årstidernes farver

Videre læsning

Læs mere om kultur i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links