Faktaboks

Per Kirkeby
Født
1. september 1938, København
Titel
Billedhugger, forfatter, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Tyskland, Danmark, Italien

Biografi

Per Kirkeby debuterede i 1962 med grafiske arbejder og kom samme år til Den eksperimenterende Kunstskole, hvor han modtog undervisning af bl.a. Richard Winther og Paul Gernes. Efter at have afsluttet geologistudiet rejste K. flere gange til det nordligste Grønland, bl.a. på Eigil Knuths ekspeditioner. Siden koncentrerede K. sig helt om kunstnerisk arbejde. Hans gennembrudsbillede var en stor komposition, der sammen med billeder af Paul Gernes og Peter Louis Jensen blev sendt til KE 1963 under mærket "Trækvogn 13". Under indflydelse af den amerikanske popkunst med dens direkte gengivelse af virkelighedselementer, arbejdede K. med silhuetter af figurer, der indgik i et koloristisk rigt nuanceret, abstrakt maleri. Samtidig eksperimenterede han med udstillingsformen og skabte environments, bl.a. i Galerie Jensen 1965.

I billederne fra 1960ernes midte indgik, foruden popkunstelementer, gentagelser af geometriske mønstre, f.eks. cirkler, der blev lagt ud over hele kompositionen. I 1966 arbejdede K. med en blanding af environment og maleri i Det blå stakit, en næsten 30 m lang frise, udstillet på Louisiana. Fra samme år stammer en murstensskulptur og et modelhus, der blev udstillet på KE sammen med et blåt træstakit, som afgrænser et kvadrat. Efter en rejse til New York samme år, hvor han bl.a. deltog i performances med Nam June Paik og Charlotte Moorman, forsatte han med environments, ligesom han i efteråret 1966 opførte en happening på en festival i København, hvor også Joseph Beuys deltog.

I 1966 udkom digtsamlingen Copyright, den første af en lang række skønlitterære og essayistiske bøger, og i 60erne og 70erne skabte K. et antal film. I hans maleri blev i samme periode de enkle, silhuetagtige motiver fra først i 1960erne opløst i ofte svært genkendelige, antydede billedformer, der lagde stadig større vægt på de spontant-ekspressive elementer. De fleste billeder er udført i samme format og teknik (masonit, 122 x 122 cm, diverse syntetiske farver). Inden for denne begrænsning afprøvede K. vidt forskellige udtryksmuligheder, ofte i serier med samme problematik. Bestemte motiver går igen: Huset, træet, hulen, men det var de koloristiske variationer, der frem for alt optog ham. En tilsvarende systematisk arbejdsform benyttede han i stigende grad i en lang række raderinger, hvor han på samme plade lagde motiv på motiv eller ændrede og udslettede det oprindelige motiv. Denne eksperimentelle række kulminerede i årene op til 1984 med over 400 raderinger.

I 1973 opførte K. i Ikast et lille murstenshus, inspireret dels af dansk håndværkstradition, dels af indtryk af maya-ruiner, set på en rejse i 1971. I 1976 arbejdede han på biennalen i Venezia med murstensskulpturer i kombination med billeder og i Luzern med friskulpturer. Herefter blev disse skulpturformer, der antog stadig større dimensioner, et tilbagevendende udtryk. Monumentalskulpturer blev fra 1980erne opstillet i det fri, bl.a. i Ålborg, Gentofte, Års, Waageningen, Münster, Rotterdam, Stuttgart, Kassel, Bremen, Bergen og Humlebæk. K.s udstilling i Galerie Michael Werner, Köln i 1978 blev indledningen til en succesfuld international karriere, der i løbet af 1980erne gjorde ham til en af de toneangivende europæiske kunstnere. Hans arbejder voksede nu i størrelse, og han skiftede materiale, idet han herefter næsten udelukkende har benyttet lærred og pigmentfarve. De landskabelige elementer er blevet tydeligere, men han bygger også store lærreder op med referencer til klassisk europæisk maleri, bl.a. John Flaxman og Arnold Böcklin.

Inspirationen fra det internationale miljø har sat spor både i hans kunstneriske og litterære værker. I 1983 fulgte han således gruppen omkring Galerie Michael Werner (Georg Baselitz, A.R. Penck, Jörg Immendorff) og kastede sig ud i udførelsen af en række store skulpturer, modelleret i gips til støbning i bronze. I de store malerier fra slutningen af firserne er sammensmeltningen mellem lyrisk-poetisk naturbetragtning, et ekspressivt udtryk og koloristiske eksperimenter med klangrækker forenet. Undertiden dukker fragmenter af tidligere billeders motivverden op som erindringsglimt. Dette modne billedsprog hos K. er, især i Mellemeuropa, blevet opfattet som værende i slægt med nordisk tradition, fra Edvard Munch og Strindberg til Asger Jorn.

Genealogi

Kirkeby, Per, *1938, maler, billedhugger og forfatter. *1.9.1938 i Kbh. Forældre: Stud.polit., senere civ.ing. Alfred Kirkeby Christensen og Lucy Helga Alice Nisbeth Bertelsen. ~1° 20.4.1965 med Jonna Elisabeth Therkelsen, *7.6.1942 i Kbh. Ægteskabet opl. ~2° 30.8.1979 på Fr.berg med produktionsleder Vibeke Windeløv, *22.12.1950 smst.

Uddannelse

Cand.mag i geologi, Kbh. Univ. 1964; Den eksperimenterende Kunstsk., Kbh. 1962-66.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links